Výzva MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

výzva č. 047/05_18_128/CLLD_16_01_103
sídelní zeleň v intravilánu obcí

2. ZMĚNA výzvy MAS Litomyšlsko v OPŽPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 6. 1. 2020 19:00 hod. (text výzvy po změně č. 2)

1. ZMĚNA výzvy MAS Litomyšlsko v OPŽPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 3. 12. 2019 12:00 hod. (text výzvy po změně č. 1)

Výzva MAS Litomyšlsko, o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádosti
Příloha č. 2 Náklady obvyklých opatření MŽP
Příloha č. 3 Metodika způsobilosti výdajů
Příloha č. 4 SPPK: Likvidace vybraných invazních druhů rostlin
Příloha č. 5 SPPK: Výsadba stromů
Příloha č. 7 Seznam doporučených autochtonních dřevin
Příloha č. 8 Interní postupy MAS Litomyšlsko

Odkaz na nadřazenou 128. výzvu ŘO OP ŽP, kde jsou zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce podpory a jejich přílohy

Seznam přijatých žádostí

Tři žádosti o podporu úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, jedna žádost o podporu byla stažena žadatelem před dokončením hodnocení MAS.

Zápis z jednání Výběrového orgánu MAS: 30. 7. 2020 v 14:00 hodin v sídle MAS v Proseči

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 20. 8. 2020 v 14:30 hodin v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle

Vloženo v Dotace MAS, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale