Výzva MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

výzva č. 047/05_18_128/CLLD_16_01_103
sídelní zeleň v intravilánu obcí

2. ZMĚNA výzvy MAS Litomyšlsko v OPŽPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 6. 1. 2020 19:00 hod. (text výzvy po změně č. 2)

1. ZMĚNA výzvy MAS Litomyšlsko v OPŽPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 3. 12. 2019 12:00 hod. (text výzvy po změně č. 1)

Výzva MAS Litomyšlsko, o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádosti
Příloha č. 2 Náklady obvyklých opatření MŽP
Příloha č. 3 Metodika způsobilosti výdajů
Příloha č. 4 SPPK: Likvidace vybraných invazních druhů rostlin
Příloha č. 5 SPPK: Výsadba stromů
Příloha č. 7 Seznam doporučených autochtonních dřevin
Příloha č. 8 Interní postupy MAS Litomyšlsko

Odkaz na nadřazenou 128. výzvu ŘO OP ŽP, kde jsou zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce podpory a jejich přílohy

Seznam přijatých žádostí

Tři žádosti o podporu úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, jedna žádost o podporu byla stažena žadatelem před dokončením hodnocení MAS.

Zápis z jednání Výběrového orgánu MAS: 30. 7. 2020 v 14:00 hodin v sídle MAS v Proseči

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 20. 8. 2020 v 14:30 hodin v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle

Vloženo v Dotace MAS, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale