Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska

Místní akční skupina Litomyšlsko o.p.s. je nositelem projektu „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“ r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577, který je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. 

Registrační číslo EIS: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016577

Název projektu: Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska

Název programu: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Název a číslo prioritní osy: PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Oblast podpory: IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

Výše schválené podpory: 4 559 017,80,– Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2020

Datum ukončení realizace projektu: 15. srpna 2023

Popis a cíle projektu:

Cílem projektu je zkvalitnit neformální vzdělávání na Litomyšlsku. Do projektu bude zapojeno 5 partnerů s FP. Cíl bude naplněn prostřednictvím realizace osmi aktivit, které jsou zaměřeny na sdílení zkušeností pracovníků, prohloubení spolupráce prostřednictvím TNV, prohloubení profesní kompetence prostřednictvím zavádění nových metod, založení klubu praktických dovedností a realizace projektových dní. Předpokladem je zlepšení kvality ve vzdělávání v klíčových kompetencích účastníků vzdělávání. Partneři si k realizaci a naplnění cílů vybrali následující aktivity:

  • Aktivita č. 1: Řízení projektu
  • Aktivita č. 2: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km
  • Aktivita č. 3: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km
  • Aktivita č. 5: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 7: Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 9: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 10: Klub v neformálním vzdělávání
  • Aktivita č. 12: Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
  • Aktivita č. 13: Projektový den mimo klubovnu

***

Dotační šablony pro neformální vzdělávání – příprava projektu

MAS Litomyšlsko o.p.s. podporuje činnost neformálních organizací díky realizaci projektu z EU – spuštění projektu

MAS Litomyšlsko o.p.s. odsunula realizaci aktivit neformálních organizací zapojených do projektu EU – realizace projektu

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit neformálních organizací zapojených do projektu EU i přes ztížené podmínky s epidemií COVID-19 – realizace projektu

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit neformálních organizací zapojených do projektu EU i přes překonané těžkosti s epidemií COVID-19 – realizace projektu

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit podporujících neformální organizace – realizace projektu

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit podporujících neformální organizace – realizace projektu

MAS Litomyšlsko o.p.s. v srpnu ukončila realizaci aktivit podporujících neformální organizace – dokončení projektu

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale