Členové a členství

V textu se vyskytují různé pojmy „partner“, „člen“, „partnerství“, „členství“ apod., které jsou však ekvivalentní.

Seznam členů/partnerů dle zájmových skupin

Obyvatelstvo:

 • Římskokatolická farnost Proseč, Proseč 1, 539 44 Proseč, IČ 64783448
 • Římskokatolická farnost Nové Hrady, Nové Hrady 48, 539 45 Nové Hrady u Skutče, IČ 60103094
 • Michal Kortyš, Jiráskovo náměstí 55, 570 01 Litomyšl
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici, Dolní Sloupnice 80, 565 53 Sloupnice, IČ 47500280
 • Toulec z.s., Budislav 96, 569 65 Budislav, IČ 26567849

Samospráva:

 • Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ 00270741
 • Obec Bohuňovice, Bohuňovice 13, 570 01, Bohuňovice, IČ 00276421
 • Obec Sedliště, Sedliště 46, 570 01 Litomyšl, IČ 00277347
 • Obec Trstěnice, Trstěnice 238, 569 57 Trstěnice, IČ 00277509
 • Obec Cerekvice nad Loučnou, Cerekvice nad Loučnou 132, 569 53 Cerekvice nad Loučnou, IČ 00276537
 • Mikroregion Litomyšlsko, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, IČ 70906696
 • Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 32 Vysoké Mýto, IČ 00279773

Kultura a život v obci:

 • Obec Horky, Horky 55, 570 01 Litomyšl, IČ 00579513
 • Spolek archaických nadšenců, Sebranice 8, 569 62 Sebranice, IČ 22834672
 • ECCE TISOVÁ, z.s., Tisová 126, 566 01 Tisová, IČ 26988721

Podnikání:

 • Komuniké o.p.s., Jaselská 778, 570 01 Litomyšl, IČ 28795971
 • Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 Litomyšl, IČ 25936484
 • PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč 378, 539 44 Proseč, IČ 28829913

Cestovní ruch:

 • Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, Borská 125, 539 44 Proseč, IČ 70935840

Zemědělství a potravinářství:

 • Zemědělské družstvo Růžový palouček, se sídlem Morašice 180, 569 51 Morašice, IČ 00129771
 • Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, se sídlem Zahájská 369, 570 01 Litomyšl, IČ 48154814
 • Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, se sídlem Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice, IČ 00131024
 • ZD Dolní Újezd a.s., se sídlem Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd, IČ 27490831
 • Asociace soukromých zemědělců (ASZ) Svitavy a Ústí nad Orlicí, Pivovarská 354/II., 566 01 Vysoké Mýto, IČ 26599457
 • Miloš Macek, Zemědělský podnikatel, Sedliště 71, 570 01 Litomyšl, IČ 18880703
 • Řeznictví Sloupnice s.r.o., Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice, IČ 60915901
 • Pavel Sotona, místo podnikání: Trstěnice 102, 569 57 Trstěnice, IČ 63606429

Vzdělání:

 • Komunitní škola České Heřmanice, České Heřmanice 50, 565 52 České Heřmanice, IČ 02429772
 • Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 49314645
 • Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028585
 • Základní škola ŠKOLAMYŠL, Zahájí, Hrnčířská 272, 57001 Litomyšl, IČ 04840704

Sociální a zdravotní služby:

 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, se sídlem Chotovice 31, 570 01 Chotovice, IČ 60102411
 • Farní charita Litomyšl, se sídlem Bělidla 392, 570 01 Litomyšl, IČ 47489839

Sport:

 • Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná, Proseč 539 44, IČ 68248326

Podmínky členství

Partnerem společnosti je osoba, která uzavřela se Společností Partnerskou smlouvu.

Podmínky přistoupení za partnera společnosti

 1. Partnerem společnosti se může stát právnická nebo fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům mající na území působnosti své sídlo, trvalé bydliště, provozovnu nebo prokazatelně v území působnosti místně působí (poskytuje na území působnosti produkty nebo služby). Rozhodnutí o místní působnosti dané osoby je v kompetenci Nejvyššího orgánu Místního partnerství.
 2. Partnerem společnosti může být osoba, jejíž předmět podnikání nebo předmět činnosti nepůsobí proti strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

Partner písemně jmenuje svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech Společnosti. Neučiní-li tak zastupuje jej člen statutárního orgánu.

Partneři tvoří zájmové skupiny definované strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner společnosti může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Práva a povinnosti partnerů:

 1.  Partner  prostřednictvím svého zástupce má právo účastnit se na činnosti Společnosti prostřednictvím svého členství v Nejvyšším orgánu Místního partnerství a případně prostřednictvím členství v dalším voleném orgánu Místního partnerství.
 2. Zástupce partnera má právo volit a být volen do orgánů Místního partnerství. Jeden partner může být členem kromě Nejvyššího orgánu jen jednoho povinného orgánu Místního partnerství.
 3. Partner je povinen řídit se pravidly stanovenými v tomto Statutu a případně dalšími relevantními interními předpisy Společnosti.
 4. Partner má pravomoci a odpovědnost voleného orgánu Společnosti.
 5. Partner je povinen platit partnerské příspěvky ve výši stanovené Nejvyšším orgánem Místního partnerství.

Další práva a povinnosti partnera společnosti upravuje Partnerská smlouva.

Partnerství zaniká:

 1. zánikem právnické osoby,
 2. úmrtím fyzické osoby,
 3. odstoupením na základě písemné žádosti,
 4. dohodou,
 5. jiným ukončením platnosti nebo účinnosti Partnerské smlouvy.

Zánikem partnerství dochází k zániku členství v orgánech Společnosti i Místního partnerství.

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale