16. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání VI. (ZŠ)

výzva č. 528/06_16_075/CLLD_16_01_103
Infrastruktura základních škol

AVÍZO 16. výzvy MAS Litomyšlsko v rámci IROP

16. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání VI. (ZŠ) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor
Příloha č. 4 Smlouvy/dohody o spolupráci – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele:
Pozvánka + Prezentace

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Informace MŠMT k šablonám v době současného uzavření škol

AKTUALIZACE k 13.10.2020:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon bylo k novému školnímu roku a vzhledem k vyhlášení Šablon III aktualizováno:Sdělení k realizaci šablon_aktualizace říjen 2020.pdf

Konzultační linka MŠMT pro šablony OP VVV: Telefonické dotazy jsou zodpovídány každý pracovní den od 9 do 15 hodin na čísle +420 234 814 777, e-mailové dotazy jsou zodpovídány průběžně na adrese dotazyZP@msmt.cz.

AKTUALIZACE k 31.3.2020:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon: MŠMT chce být vůči školám/školským zařízením maximálně vstřícné, avšak zároveň je nutné dodržet základní principy v šablonách. „Sdělení k realizaci šablon.pdf

Pracovníci Odboru administrace zjednodušených projektů OPVVV na MŠMT nyní pracují převážně z domova a vykonávají pracovní agendy v maximálním možném rozsahu, zejména se soustředí na kontrolu ZoR, všichni administrátoři jsou dostupní prostřednictvím depeší v systému MS2014+, na svých e-mailech, případně i mobilních telefonech.

Informace pro žadatele a příjemce OP VVV: Zvláště důležitá je část k počítání lhůt – ve zkratce: v době nouzového stavu se lhůty nepočítají. Pokud škola/školské zařízení nemůže zprávu o realizaci (ZoR) či její opravu odevzdat ve lhůtě, není třeba žádat o prodloužení lhůty. Zároveň je doporučeno neoddalovat odevzdávání ZoR a oprav, pokud tak škola/školské zařízení může učinit. „Aktualni informace_koronavirus.pdf

Na webu MŠMT:
– byla zveřejněna informace o možnosti realizace kurzů DVPP distanční formou – platí to i pro šablony;
– jsou zveřejňovány nejčastější dotazy/odpovědi v souvislosti s aktuálními koronavirovými opatřeními.

Doporučení:
– Sledujte aktuality na webu MŠMT a OPVVV.
– Využijte veškeré možnosti, které Vám současné nastavení šablon umožňuje – např. školní asistenti nemusejí jen pracovat z domova, ale mohou v rámci své pracovní doby třeba i roznášet vytištěné materiály do schránek jednotlivých školáků (v ochranných pomůckách) nebo vykonávat jiné činnosti.
– Uvažte např. zkoordinování výuky s televizním pořadem UčíTelka (na ČT) či jinou platformou. Lze využít také webový portál nadalku.msmt.cz. Velké množství zasílaných požadavků a materiálů pro domácí vyplnění dětmi nestačí, rodiče bojují s možností tisku apod.

PRVNÍ INFORMACE z 11.3.2020:

Personální šablony: pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením vlády pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V souladu s pracovními činnostmi v pracovní smlouvě/DPČ/DPP bude zaměstnanec/pracovník pracovat i v nepřítomnosti dětí/žáků/účastníků. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce, popř.  typy činností.

V pravidelných aktivitách (kluby, doučování, využití ICT ve výuce atd.) lze nerealizovat výuku v daném týdnu/daných týdnech a nahradit ji v následujících týdnech.

Pokud nepůjde realizovat jednorázové aktivity (vzdělávání DVPP, projektové dny, setkávání s rodiči atd.), nelze čerpat šablony za zrušené aktivity. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín.

DOPLNĚNO k 12.3.2020:

Velmi se omlouváme, ale MŠMT bohužel dementovalo dvě doplňující vyjádření, viz níže. Tyto dva body tedy, prosím, neberte v potaz. Platí následující stanovisko:
ŘO OP VVV provádí analýzu dopadu opatření Ministerstva zdravotnictví na realizaci jednotlivých aktivit financovaných v rámci výzev na zjednodušené projekty s cílem minimalizovat dopady na dané projekty a tím eliminovat nezpůsobilé výstupy. Příjemci budou informováni o možnostech realizace šablon.
Vše je skutečně nyní analyzováno ve vztahu k tomu, jak byly šablony schváleny ze strany Evropské komise. Dva níže uvedené body tedy, prosím, považujte za bezpředmětné a vyčkejte na oficiální stanovisko. Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za pochopení, v případě dotazů jsme k dispozici.

  • Kluby, doučování, popř. tandemová výuka či další – je možné nahradit i s tím, že bude překročena realizace v 5 po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka. Ostatně v březnu výuka neprobíhá, takže po odečtení by to mělo být vše v 5 po sobě jdoucích měsících.
  • Kariérový poradce: lze využít poznámku pod čarou v dané šabloně, kdy v období letních prázdnin může vykonávat činnost i bez přítomnosti dětí (nebudou dvě individuální setkání, bude se věnovat související činnosti). Takto lze přistoupit k době, kdy bude škola zavřená – momentálně k březnu 2020.

Odbor administrace zjednodušených projektů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Konzultační linka MŠMT pro šablonové výzvy OP VVV:
+420 234 814 777 (PO-PÁ 9.00-15.00 hodin), dotazyZP@msmt.cz

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

15. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu IV. (BD)

výzva č. 517/06_16_038/CLLD_16_01_103
Bezpečnost dopravy

AVÍZO 15. výzvy MAS Litomyšlsko v rámci IROP

15. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu IV. (BD) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 53 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 16. 10. 2020 v 14:00 on-line formou:
Pozvánka + Prezentace

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

14. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity IV. (KC)

výzva č. 329/06_16_072/CLLD_16_01_103
Rozvoj komunitních center

AVÍZO 14. výzvy MAS Litomyšlsko v rámci IROP

14. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity IV. (KC) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor
Příloha č. 4 Smlouvy/dohody o spolupráci – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 62 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 16. 10. 2020 v 14:00 on-line formou:
Pozvánka + Prezentace

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Příprava MAS na období 2021+

V pátek 24. července 2020 a v úterý 4. srpna 2020 u nás v Proseči proběhly první workshopy k tvorbě a aktualizaci strategií CLLD pro období 2021+ v rámci projektu NS MAS ČR z OP TP, na kterých se sešli zástupci MASek v Pardubickém kraji. Děkujeme za milá setkání! 🙂

Pozvánka s programem 24.7.2020 a Pozvánka s programem 4.8.2020

Vloženo v Akce, Nezařazené

V parném létě v pilné práci 🌞

* Z hlediska formálních náležitostí a přijatelnosti kontrolujeme 21 žádostí o dotaci, které jsme přijali od obcí, farností a spolků v nedávno ukončené výzvě MAS v rámci PRV. Výzva byla zaměřená na aktivity článku 20 týkající se občanské vybavenosti – veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, hasičské zbrojnice, kulturní památky, kulturní a spolkovou činnost, knihovny, stezky apod. Seznam přijatých žádostí zde: http://mas-lit.cz/4-vyzva-prv-mas-litomyslsko/.

* Na příští týden chystáme vyhlášení 2 výzev MAS v rámci IROP (chodníky, komunitní centra). http://mas-lit.cz/irop-2014-2020/

* Průběžně bezplatně pomáháme mateřským a základním školám v našem regionu se šablonovými projekty v rámci Šablon II a nově vyhlášených Šablon III. První žádosti do Šablon III, které jsme pomáhali podat, byly již schváleny! V MŠ Horní Újezd a MŠ Příluka mohou od letošního září začít realizovat. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci. 🙂 http://mas-lit.cz/opvvv-sablony-pro-skoly/

* Pracujeme na administraci menších projektů v rámci „Malého LEADERu 2020“, financovaného prostřednictvím Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

* Na září připravujeme spuštění MASkového projektu šablon pro několik neziskovek, které se v našem regionu zabývají neformálním vzděláváním dětí a mládeže.

…a to zdaleka není všechno… 🙂

Vloženo v Nezařazené, Novinky MAS

Letní seminář na zámeckém návrší v Litomyšli 13. – 15. srpen 2020

Zveme Vás na workshop pro aktivní občany, který se bude konat v Litomyšli ve dnech 13.-15.8.2020. Letní setkání aktivních občanů pořádá občanské sdružení Oživení už tradičně, letos je zaměřeno na úspěšnou komunikaci mezi aktivními občany a samosprávou.

— POZVÁNKA na workshop s prozatímním pracovním názvem „METAMORFÓZA“ —

Tento rok jsme se zaměřili na téma úspěšné komunikace mezi aktivními občany a městem. S ohledem na to, že se v současné chvíli nacházíme přesně v polovině volebního období na komunální úrovni.

Pozvali jsme například autora knihy Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu, Karla Mullera, nebo Jakuba Černého z Rekonstrukce státu, který představí své zkušenosti s lobbingem za veřejný zájem.

Jako vždy věnujeme část programu právní poradně s experty z Oživení, kde bude čas na konzultování Vašich projektů, problémů a otázek.

Posbírali jsme také celou řadu ukázek dobré praxe z lokalit, kde spolupráce a komunikace mezi městem, aktivními občany a spolky, funguje velmi efektivně. A ukážeme Vám metody, jak toho dosáhnout i tam, kde to nyní chybí. Na přípravě semináře úzce spolupracujeme s Litomyšlí, která je plná zajímavých nápadů a úspěšných projektů.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do konce tohoto týdne, abychom Vám včas zajistili ubytování. ​Účastnický poplatek činí 800 Kč a jsou v něm zahrnuty dvě noci ubytování v centru Litomyšle a snídaně. ​Plánujeme začínat ve čtvrtek 13.8. v 18:00 a ​skončit sobotním obědem.

Těšíme se, že společně vytvoříme skvělou událost, kde se mnoho zajímavých lidí může vzájemně seznámit, inspirovat a předat si své vědomosti, zkušenosti a know-how. Budeme moc rádi, když budete jedním/jednou z nich.

Za tým Oživení, o.s.,
srdečně zdraví,
Kuba Varvařovský

Přihlášení možné zde

Vloženo v Akce, Nezařazené

„Malý LEADER 2020“ je opět na stole!

Situace na bojišti se mění každým okamžikem. 🙂 Po prvotních nepříznivých informacích, že v souvislosti s omezováním letošní dotační podpory z rozpočtu Pardubického kraje v důsledku koronavirové krize nedojde ani na projekty MASek financované z krajského Programu obnovy venkova, přichází překvapivě pozitivní zpráva. Na jednání hejtmana a radních Pardubického kraje v pondělí 18. 5. 2020 bylo rozhodnuto, že v rámci krajského rozpočtu bude z dílčích rezerv vyčleněno 5 milionů korun na navýšení Programu obnovy venkova, a to právě na projekty místních akčních skupin v rámci „Malého LEADERu 2020“ (tj. žádosti podané do kanceláře MAS Litomyšlsko v roce 2019 – seznam ZDE). Je to sice o něco méně, než kolik bylo původně plánováno, ale i to je za současné situace úspěch, vždyť ještě před 14 dny se zdálo, že tento dotační titul bude pro letošek úplně zrušen. Další podrobnosti budou známy po červnovém zasedání zastupitelstva Pardubického kraje.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/107284/obce-dostanou-na-dotacich-o-pet-milionu-korun-navic-pandemie-nesmi-ohrozit-jejich-projekty?fbclid=IwAR2Him5us-REsdN6UE02uyZ0Q8eGLk_1oGHtKmscqxp8BwlklY7W2riZxMs

Vloženo v Akce, Dotace ostatní, Nezařazené, Novinky MAS

4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)
Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)
Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko
Vzor smlouvy/dohody o spolupráci

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2021

Přehled Fichí (preferenční kritéria):
10. Fiche – Občanská vybavenost

Seminář pro žadatele: 10. 6. 2020 v 14:00 v Komunitním centru Trstěnice (Trstěnice 152, 569 57)
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 10. 6. 2020

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 6.10.2020 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 13.-15.10.2020 per rollam
Souhrnné kontrolní listy věcného hodnocení

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 23.10.2020 v 11:00 v sídle MAS v Proseči
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Další dokumenty, příručky a návody:

Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 (platná od 9. 4. 2020)
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (platný od 6. 1. 2020)
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře (platný od 6. 1. 2020)
Podmínky výpočtu finančního zdraví
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV

Další informace dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

ŠABLONY III

Výzva č. 02_20_080 Šablony III. (MRR) – pro MŠ a ZŠ

Probíhá příjem žádostí o podporu – oficiální web výzvy ZDE

Ve třetí vlně šablon jsou pro MŠ a ZŠ připravené 3 miliardy Kč

Základní informace z MAS

Pokyny k vyplnění dotazníku:
1. k ukončení projektu ze Šablon II
2. k podání žádosti ve výzvě Šablony III
* POZOR! Do závěrečné zprávy v Šablonách II je nezbytné doložit zlepšení školy (v opačném případě jsou stanoveny sankce). Jakmile je dotazník jednou finalizován, odpovědi již nelze změnit a dodatečné znovuotevření dotazníku ze strany MŠMT již nebude možné!!!

***Další obsah stránky se připravuje.***

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale