Aktuální výzvy MAS – PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

V uplynulých týdnech skončil příjem žádostí o podporu hned v 8 výzvách MAS Litomyšlsko. V rámci 3 různých operačních programů jsme přijali celkem 21 projektů. U všech nyní postupně probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Kompletní seznamy přijatých žádostí jsou zveřejněny na jednotlivých stránkách příslušných výzev MAS.

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

9. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – III.
Příměstské tábory a školní kluby – ZDE

10. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – IV.
Podpora sociálních služeb – ZDE

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Výzva MAS Litomyšlsko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně
Sídelní zeleň v intravilánu obcí – ZDE

Integrovaný regionální operační program (IROP)

9. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ)
Infrastruktura základních škol – ZDE

10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – ZDE

11. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB)
Sociální bydlení – ZDE

12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS)
Stanice IZS – ZDE

13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD)
Bezpečnost dopravy – ZDE

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Novinky MAS

P. F. 2020

Tým MAS Litomyšlsko Vám děkuje za dosavadní spolupráci a podporu a do budoucna Vám přeje šťastné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2020.

Vloženo v Akce, Novinky MAS

10. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – IV.

výzva č. C29/03_16_047/CLLD_16_01_103
podpora sociálních služeb

10. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – III. (text výzvy)
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba
Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 4 Etický kodex
Příloha č. 5 Údaje o sociální službě
Příloha č. 6 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě
Příloha č. 7 Přehled čerpání vyrovnávací platby

Seminář pro žadatele: 13. 12. 2019 v 15:00 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

9. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – III.

výzva č. C28/03_16_047/CLLD_16_01_103
příměstské tábory a školní kluby

9. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – III. (text výzvy)
Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+
Příloha č. 4 Etický kodex

Seminář pro žadatele: 13. 12. 2019 v 14:00 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD)

výzva č. 405/06_16_038/CLLD_16_01_103
Bezpečnost dopravy

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

ZMĚNA 13. výzvy MAS Litomyšlsko v IROPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 31. 1. 2020 12:00 hod. (text výzvy po změně)

13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 53 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 14. 1. 2020 v 15:30 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS)

výzva č. 117/06_16_076/CLLD_16_01_103
Stanice IZS

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

ZMĚNA 12. výzvy MAS Litomyšlsko v IROPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 31. 1. 2020 12:00 hod. (text výzvy po změně)

12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 69 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 14. 1. 2020 v 16:15 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

11. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB)

výzva č. 053/06_18_107/CLLD_16_01_103
Sociální bydlení

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

ZMĚNA 11. výzvy MAS Litomyšlsko v IROPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 31. 1. 2020 12:00 hod. (text výzvy po změně)

11. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 85 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 14. 1. 2020 v 17:00 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Do této výzvy MAS nebyla podána žádná žádost o podporu.

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)

výzva č. 408/06_16_075/CLLD_16_01_103
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

ZMĚNA 10. výzvy MAS Litomyšlsko v IROPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 31. 1. 2020 12:00 hod. (text výzvy po změně)

10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor
Příloha č. 4 Smlouvy/dohody o spolupráci – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 14. 1. 2020 v 14:45 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

9. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ)

výzva č. 407/06_16_075/CLLD_16_01_103
Infrastruktura základních škol

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

ZMĚNA 9. výzvy MAS Litomyšlsko v IROPprodloužení příjmu žádostí o podporu do 31. 1. 2020 12:00 hod. (text výzvy po změně)

9. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor
Příloha č. 4 Smlouvy/dohody o spolupráci – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 14. 1. 2020 v 14:00 v sídle MAS:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostí

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

„Malý LEADER“ pro rok 2020

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2020

„Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014–2020. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV PK, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

Příjem žádostí o podporu: v listinné podobě dle vzoru (viz níže) od 1. 11. 2019 do 15. 11. 2019 vždy od 10:00 do 14:00 hod. osobně v sídle MAS na adrese MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč.

Žadateli mohou být:

  • obce do 300 obyvatel (dle údajů ČSÚ k 31.12.2018),
  • další níže vyjmenované subjekty, pouze pokud jsou partnery/členy MAS Litomyšlsko o.p.s.:
    – organizace zřizované nebo zakládané obcí do 300 obyvatel (k velikosti obce viz výše),
    – nestátní neziskové organizace,
    – církve a církevní organizace.

Současně platí, že žadatel je vlastníkem nemovitosti, která je předmětem projektu (za určitých okolností je přípustný i dlouhodobý nájem, konkrétní záměry je ovšem nutné individuálně konzultovat s pracovníky MAS Litomyšlsko o.p.s.).

Výše způsobilých výdajů: min. 10 tis. Kč, max. 50 tis. Kč na projekt.
Podpora: max. 70 % celkových způsobilých výdajů.

Další podmínky pro podporu a realizaci projektů, informace o způsobilosti výdajů a o způsobu hodnocení žádostí obsahuje text výzvy k podávání žádostí o podporu (viz níže).

DOPORUČUJEME všechny záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

Dokumenty:

Výzva „Malý LEADER“ 2020 – text výzvy
Žádost o podporu 2020 – formulář ke stažení

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale