„Malý LEADER“ 2020 a další aktuální výzvy MAS

„Malý LEADER“ pro rok 2020
příjem žádostí do pátku 15. listopadu 2019
více informací ZDE

9. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ)
Infrastruktura základních škol
příjem žádostí do úterý 10. prosince 2019
více informací ZDE

10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
příjem žádostí do úterý 10. prosince 2019
více informací ZDE

11. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB)
Sociální bydlení
příjem žádostí do pátku 20. prosince 2019
více informací ZDE

12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS)
Stanice IZS
příjem žádostí do pátku 20. prosince 2019
více informací ZDE

13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD)
Bezpečnost dopravy
příjem žádostí do pátku 20. prosince 2019
více informací ZDE

Posted in Akce, Dotace MAS, Novinky MAS

13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD)

výzva č. 405/06_16_038/CLLD_16_01_103
Bezpečnost dopravy

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

13. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu III. (BD)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 53 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Seminář pro žadatele:
Pozvánka + Prezentace

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS)

výzva č. 117/06_16_076/CLLD_16_01_103
Stanice IZS

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 69 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Seminář pro žadatele:
Pozvánka + Prezentace

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

11. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB)

výzva č. 053/06_18_107/CLLD_16_01_103
Sociální bydlení

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

11. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro sociální služby a aktivity III. (SB)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 85 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Seminář pro žadatele:
Pozvánka + Prezentace

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV)

výzva č. 408/06_16_075/CLLD_16_01_103
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

10. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání V. (ZNCV) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor
Příloha č. 4 Smlouvy/dohody o spolupráci – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Seminář pro žadatele:
Pozvánka + Prezentace

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

9. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ)

výzva č. 407/06_16_075/CLLD_16_01_103
Infrastruktura základních škol

AVÍZO – text výzvy
AVÍZO – kritéria věcného hodnocení

9. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. (ZŠ) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor
Příloha č. 4 Smlouvy/dohody o spolupráci – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Seminář pro žadatele:
Pozvánka + Prezentace

Posted in Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

„Malý LEADER“ pro rok 2020

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2020

„Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014–2020. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV PK, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

Příjem žádostí o podporu: v listinné podobě dle vzoru (viz níže) od 1. 11. 2019 do 15. 11. 2019 vždy od 10:00 do 14:00 hod. osobně v sídle MAS na adrese MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč.

Žadateli mohou být:

  • obce do 300 obyvatel (dle údajů ČSÚ k 31.12.2018),
  • další níže vyjmenované subjekty, pouze pokud jsou partnery/členy MAS Litomyšlsko o.p.s.:
    – organizace zřizované nebo zakládané obcí do 300 obyvatel (k velikosti obce viz výše),
    – nestátní neziskové organizace,
    – církve a církevní organizace.

Současně platí, že žadatel je vlastníkem nemovitosti, která je předmětem projektu (za určitých okolností je přípustný i dlouhodobý nájem, konkrétní záměry je ovšem nutné individuálně konzultovat s pracovníky MAS Litomyšlsko o.p.s.).

Výše způsobilých výdajů: min. 10 tis. Kč, max. 50 tis. Kč na projekt.
Podpora: max. 70 % celkových způsobilých výdajů.

Další podmínky pro podporu a realizaci projektů, informace o způsobilosti výdajů a o způsobu hodnocení žádostí obsahuje text výzvy k podávání žádostí o podporu (viz níže).

DOPORUČUJEME všechny záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

Dokumenty:

Výzva „Malý LEADER“ 2020 – text výzvy
Žádost o podporu 2020 – formulář ke stažení

Posted in Akce, Dotace MAS, Novinky MAS

MASkové vestičky pro školky v regionu

Se začátkem nového školního roku jsme mateřským školám v našem území působnosti nabídli možnost získat zdarma bezpečnostní reflexní vesty pro děti. Zájem byl velký, celkem je poskytneme školkám ve 24 obcích.

Vestičky jsme už předali a radost nejen dětem udělali v:
MŠ Sedliště,
MŠ Osík,
MŠ Desná,
ZŠ a MŠ Budislav,
MŠ Sloupnice,
MŠ Jarošov,
ZŠ a MŠ Proseč,
MŠ Cerekvice nad Loučnou,
ZŠ a MŠ Makov
a ZŠ a MŠ Nové Hrady.

V druhé etapě pak také v:
ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná,
MŠ Sebranice,
MŠ Benátky,
II. MŠ Litomyšl,
ZŠ a MŠ Trstěnice,
ZŠ a MŠ Zálší
a ZŠ a MŠ Tisová.

Těšíme se na další setkání!

IMG_20181019_134101

Posted in Akce, Novinky MAS

Podzimní kolo PRV, podpora NNO v r. 2020, boj s kůrovcem a plevelnou řepou

8. kolo Programu rozvoje venkova SPUŠTĚNO

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal dnes přijímat žádosti v 8. kole Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin. Celkem je v tomto podzimní kole připraveno 1,6 miliardy korun. Hlavní novinkou bude výrazné snížení náročnosti u zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do 2 mil. korun bez DPH na dodávky/služby, resp. do 6 mil. korun bez DPH u stavebních prací. Na webových stránkách www.szif.cz v nejčastějších dotazech, v sekci PRV byl zveřejněn informační materiál k základním změnám v Pravidlech pro 8. kolo a nejčastějším chybám žadatelů.

Operace vyhlašované v 8. kole příjmu žádostí jsou následující:
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice vlesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Více informací: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1570430066590.pdf

 

BĚŽÍ výzva na podporu projektů NNO pro rok 2020

Příjem žádostí končí 31. října 2019 ve 13:00 hodin. Žádost je generována v elektronickém nástroji. Žadatel může podat v rámci aktuální výzvy více žádostí.

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství nebude v roce 2020 uzavírat nové smlouvy o dlouhodobé spolupráci.

Více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasuje-vyzvu-1.html

 

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství – náhrada škod způsobených škůdci lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství (MZe) finančně pomůže nestátním vlastníkům lesů, bude jim kompenzovat škody způsobené kalamitně přemnoženým kůrovcem. Díky této podpoře získají vlastníci prostředky na obnovu zdravého lesního ekosystému a větší rozmanitost lesního porostu. Letos má být vyplaceno až 1,5 miliardy korun.

Pro vlastníky lesů jsou dále určeny zvýhodněné úvěry od Podpůrného garančního a rolnického lesnického fondu a v rámci aktuálního 8. kola PRV je na investice související s hospodařením v lesích připraveno přibližně 500 milionů korun.

Více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ministerstvo-zemedelstvi-ziskalo-souhlas.html

 

Ministerstvo zemědělství začne od příštího roku podporovat pěstitele, kteří budou likvidovat plevelnou cukrovou řepu mechanicky

Nový dotační program bude spuštěn od 1. ledna 2020 a je na něj připraveno 200 milionů korun ročně. Jeho cílem je přispět ke zlepšení životního prostředí a péče o krajinu. Před chemickou likvidací budou upřednostněny postupy jako například plečkování nebo okopávání, které zabraňují erozi, zlepšují zasakování vody a její udržení v půdě.

Více informací: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1570443951460.pdf

 

Posted in Akce, Dotace ostatní

5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace !!!VYHLÁŠENA!!!

5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace !!!VYHLÁŠENA!!!

Název projektu: „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo projektu: „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě.

Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30.

5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace dokumenty ke stažení zde

 

Posted in Akce, Dotace ostatní, Nezařazené
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale