Strategie 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020 byla schválena dne 15. června 2017.

Schválená SCLLD – červen 2017 (pdf 5,605 kB)
Finanční a indikátorový plán schválené SCLLD – červen 2017

1. změna SCLLD – schválena 21. září 2018 – přidání nového programového rámce OP ŽP (opatření na sídelní zeleň)
Úpravy v analytické části + nový programový rámec OP ŽP
Pouze nový programový rámec OP ŽP

2. změna SCLLD – schválena 21. února 2019 – úprava programového rámce OP ŽP
Upravený programový rámec OP ŽP – pouze navýšení maximální částky na jeden projekt

3. změna SCLLD – schválena 30. dubna 2019 – úprava programového rámce a finančního plánu IROP
Upravený programový rámec IROP – pouze dle požadavku z přílohy č.3 akceptačního dopisu
Upravený finanční plán IROP – pouze aktualizace na základě reálného čerpání v jednotlivých letech a ponížení dle změny kurzu CZK/EUR

Mid-term evaluace realizace SCLLD
Evaluační zpráva, která je výstupem střednědobé evaluace realizace strategie, byla schválena dne 30. října 2019.

4. změna SCLLD – schválena 2. dubna 2020 – přidání nového opatření (fiche Občanská vybavenost) do programového rámce PRV
Upravený programový rámec PRV
Pouze nová fiche zaměřená na aktivity čl. 20 PD PRV

5. změna SCLLD – schválena 23. dubna 2020 – úprava programového rámce, indikátorového a finančního plánu IROP
Upravený programový rámec IROP – pouze odstranění aktivity „sociální bydlení“ z důvodu nezájmu v území
Upravený indikátorový plán IROP – pouze zrušení příslušných indikátorů v souvislosti s odebráním aktivity „sociální bydlení“ z PR IROP
Upravený finanční plán IROP – pouze aktualizace na základě reálného čerpání v jednotlivých letech

6. změna SCLLD – schválena 22. března 2021 – úprava finančního plánu IROP
Upravený finanční plán IROP – pouze aktualizace na základě reálného čerpání v jednotlivých letech

7. změna SCLLD – schválena 24. února 2022 – úprava programového rámce, indikátorového a finančního plánu PRV na základě navýšení alokace PRV na přechodné období a aktualizace čerpání v jednotlivých letech
Upravený programový rámec PRV
Tisková verze žádosti o změnu (finanční a indikátorový plán)

Zprávy o plnění ISg: 01 (16.6.-30.6.2017) – 02 (1.7.-31.12.2017)03 (1.1.-30.6.2018)04 (1.7.-31.12.2018) – 05 (1.1.-30.6.2019) – 06 (1.7.-31.12.2019)07 (1.1.-30.6.2020)08 (1.7.-31.12.2020)09 (1.1.-30.6.2021)10 (1.7.-31.12.2021)11 (1.1.-30.6.2022)12 (1.7.-31.12.2022)13 (1.1.-30.6.2023) – 14

***

V březnu 2016 byla dokončena a zatím poslední verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. (zkráceně SCLLD). Tato verze byla odeslána ke schválení příslušným orgánům veřejné správy a bude se měnit pouze v případě požadavků právě těchto orgánů nebo v případě změn preferencí územních aktérů.

SCLLD verze z března 2016 (pdf 5,147 kB)

Tento strategický dokument by měl být základním podkladem a vodítkem realizace rozvoje v území působnosti MAS Litomyšlsko.

 ***

Strategie vznikala komunitním způsobem:

 1. Popis vzniku je dostupný na tomto webu na stránce Komunitní vznik strategie.
 2. Připomínkování probíhalo také na této stránce (viz níže).
 3. Finální připomínkování probíhalo také na tomto webu, a to zde.

Níže uvedené informace se týkají vzniku SCLLD.

***

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) je základním dokumentem pro rozvoj regionu pomocí dotací rozdělovaných metodou CLLD (komunitně vedený místní rozvoj).

Strategie je v současné době před finalizací a je prostor pro připomínky osoba subjektů z regionu. Aktuální verze je k dispozici na konci této stránky. K připomínkám můžete využít pole pro komentáře na této stránce nebo kontakty na kancelář MAS.

Vznik strategie:

 1. Sběr dat a podnětů z území (2012 – 06/2014): V rámci této fáze proběhlo dotazníkové šetření mezi všemi kategoriemi osob a subjektů v území, jehož výstupy byly dále v roce 2014 aktualizovány/doplňovány a jsou podkladem pro analytickou a strategickou část SCLLD (rozšíření o dotazníky z nového území MAS nebo od zatím nezapojených subjektů a obcí). V první vlně byly dotazníky distribuovány do území spolu se zpravodajem MAS, a to do každé obce v řádech stovek výtisků. Rovněž proběhla jednání otevřené pracovní skupiny pro tvorbu strategie složené ze zástupců regionálních aktérů 07/11/2012 (pozvánka, zápis ).  V 05/2014 proběhla jednání se zástupci obcí, se zástupci ekonomických aktivních subjektů (pozvánka) a se zástupci neziskové sféry (dokumenty pozvánka).
 2. Dokončení pracovní verze strategie (06/2014 – 08/2014): Strategie byla formalizována do podoby pracovního dokumentu.
 3. Připomínkování pracovní verze strategie (09/2014): V září 2015 byla strategie vyvěšena na webu pomocí nástrojů MMR, kde byla k dispozici k připomínkám. O jejím vyvěšení byly informovány subjekty v regionu.
 4. Doplňování pracovní verze strategie (10/2014-08/2015): Doplnění připomínek z regionu a zapracovávání podmínek plynoucích z nových dokumentů na úrovni ČR.
 5. Rovněž proběhlo připomínkování záměrů financovatelných z OP Z, a to korespondenční formou. Zapojeny byly odpovídající odbory ORP v území i relevantní subjekty (charity, sociální podniky…), a to s výzvou k dalšímu rozeslání mezi jiné subjekty, pro případ, kdy by nějaký kanceláři MAS unikl.
 6. Připomínkování další verze strategie v území (09/2015): Na začátku září 2015 proběhlo projednávání zejména strategické části strategie, a to za účasti cca 30 osob a zástupců subjektů v regionu – převážně zástupců měst a obcí (dokumenty pozvánka, zápis). Rovněž byl celý strategický dokument rozeslán k připomínkám zástupcům všech 54 měst a obcí a celé členské základně MAS, která čítá 25  osob a subjektů (obce se kryjí).
 7. Připomínkování strategie ze strany MMR (09/2015)
 8. Příjem a zapracování připomínek (10/2015 – 11/2015)
 9. Zapracování připomínek a podmínek definovaných v dokumentech ČR, které mají být k dispozici v prosinci 2015
 10. Veřejné projednání strategie (01/2016)
 11. Zapracování připomínek (02/2016)
 12. Schválení strategie nejvyšším orgánem MAS – valnou hromadou (02/2016)
 13. Schválení MMR (03/2016)
 14. Realizace strategie – rozdělování dotací CLLD (od 06/2016)

Verze Strategie k připomínkování ke stažení zde (docx, 2,2 MB). Pro připomínky slouží kontakty nebo komentáře níže.

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale