PRV 2014 – 2020

Program rozvoje venkova (PRV):

Interní postupy PRV MAS Litomyšlsko (verze 1.0 účinná od 28. 5. 2018)

Vzor publicity MAS Litomyšlsko (nad rámec povinné publicity)

Další dokumenty, příručky, návody a informace jsou dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921.

DOPORUČUJEME všechny záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

***

PŘIPRAVOVANÉ výzvy (předpokládané znění !!!):

Plánované výzvy PRV 2020 – předběžný harmonogram, definitivní informace vždy až ve vyhlášených výzvách – viz níže.

***

AKTUÁLNÍ = VYHLÁŠENÉ výzvy:

***

UKONČENÉ výzvy:

Výzva MAS Litomyšlsko č. 4 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
(výzva č. 15/000/00000/453/000182/V004)
1 fiche

Výzva MAS Litomyšlsko č. 3 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
(výzva č. 15/000/00000/453/000182/V003)
9 fichí

Výzva MAS Litomyšlsko č. 2 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
(výzva č. 15/000/00000/453/000182/V002) – výzva stornována
9 fichí

Výzva MAS Litomyšlsko č. 1 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
(výzva č. 15/000/00000/453/000182/V001)
8 fichí

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale