OP TAK 2021-2027

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK):

DOPORUČUJEME všechny záměry předem konzultovat!

Kontaktní osoba: Petr Vomáčka – kontakty ZDE.

Programový rámec OP TAK SCLLD MAS Litomyšlsko na období 2021-2027 byl schválen NO MAS 16.3.2023 a ŘO OP TAK dne 18.5.2023 (depeše), resp. dne 29.6.2023 (akceptační dopis).

Interní postupy MAS Litomyšlsko pro OP TAK 2021-2027 (verze 1.0 účinná od 1. 4. 2024 – AKTUÁLNÍ)

Harmonogram výzev MAS Litomyšlsko v OP TAK 2021-2027 pro rok 2024

Odkaz na Pravidla pro výběr dodavatelů OP TAK (zadávání zakázek)

Odkaz na web ŘO OP TAK – výzva pro projekty přes MAS, obecné metodiky
Odkaz na web API – výzva pro projekty přes MAS, obecné metodiky (výběr dodavatele, velikost podniku, podpora de minimis, povinná publicita ad.), monitorovací systém (příručky, videa), rádce, aktuality, akce, …
Záznam webináře k výzvě pro projekty přes MAS

***

PŘIPRAVOVANÉ výzvy:

***

AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ výzvy:

1. výzva MAS Litomyšlsko v OP TAK
Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

***

UKONČENÉ výzvy:

***

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale