Podpořené a realizované projekty

Projekty podpořené z PRV Osa IV. Leader, Opatření IV.1.2

Výzva Žadatel Název projektu Fiche
1 Mikroregion Litomyšlsko Technika pro trasy běžeckého lyžování v Mikroregionu Litomyšlsko 2
1 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Sklad zdravotnických pomůcek a drobného spotřebního materiálu 2
1 Město Litomyšl Stopovací zařízení – Město Litomyšl 2
1 Římskokatolická farnost Poseč u Skutče Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny 2
1 Naděje o.s. Rozšíření zázemí, Dům Naděje Litomyšl 2
1 Obec Morašice Oprava zdravotnického střediska v Morašicích, 2. etapa 2
1 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Proseči u Skutče Dovybavení sborového domu ČCE v Proseči pro rozvoj volnočasových aktivit děti, mládeže a dospělých 2
1 Myslivecké sdružení Březina České Heřmanice o.s. Rozšíření a zkvalitnění areálu myslivecké klubovny a brovkové střelnice na Džbánovci 2
1 Sbor dobrovolných hasičů Sedliště Pořízení Požární stříkačky PS 1.8 Sport 2
2 Obec Poříčí u Litomyšle Úprava okolí kulturního domu v Poříčí – odstranění přístupových bariér 3
2 Obec Perálec Stavební úpravy stávající místní komunikace v obci Perálec 3
2 Sbor Církve bratrské v Litomyšli Veřejná prostranství kolem nového kostela 3
2 Obec Trstěnice Obnova veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu 3
2 Obec Bohuňovice Oprava místní komunikace v obci Bohuňovice 3
2 Obec Janov Oprava povrchu místní komunikace 3
2 Obec Sebranice Stavební úpravy místní komunikace Sebranice 3
3 Římskokatolická farnost Mladočov Úprava okolí kostela sv. Bartoloměje v Mladočově – obnova komunikačních ploch 3
3 Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka Naučně-ekovýchovná stezka Pasíčka 4
3 Obec Budislav Modernizace vytápění KD Krčma, Budislav 2
3 Obec Janov Úprava veřejného prostranství u kostela 3
3 Sbor dobrovolných hasičů Záboří Rekonstrukce sociálního zařízení „Rychtářovy sady“ 2
3 Město Proseč Obnova nátěru střechy a výměna okapů na budově sokolovny 2
4 Vladimír Abraham Modernizace vybavení – nákup olepovacího stroje 1
4 Spolek archaických nadšenců,o.s. Centrum řemesel Sebranice 2
4 Obec Horní Újezd Rekonstrukce sociálního zařízení kulturního domu v Horním Újezdě 2
4 Římskokatolická farnost Sebranice u Litomyšle „Rozšíření zázemí pro komunitní život v salesiánském formačním domě v Sebranicích“ 2
4 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Zázemí ambulantních služeb 2
4 Obec Desná Obnova veřejného prostranství a vybavení pro údržbu zeleně v obci Desná 3
4 Obec Janov Obnova hřbitova – urnový háj v obci Janov 3
4 Obec Cerekvice nad Loučnou Chodník na hřbitově v Cerekvici nad Loučnou 3
4 Ing. Martin Novák Technické vybavení projekční kanceláře 5
5 Toulec o.s. Vytvoření zázemí a nákup materiálního vybavení tábora pro děti se speciálními potřebami 2
5 Obec Jarošov Zlepšení zázemí Mateřské školy Jarošov 2
5 Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské a sportovní akce 2
5 Sbor dobrovolných hasičů Osík Vybavení pro sportovní činnost SDH Osík 2
5 Sbor dobrovolných hasičů Desná Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle 2
5 Obec Makov Výstavba neplaceného parkoviště v obci Makov 3
5 Římskokatolická farnost Trstěnice Přístupová rampa ke kostelu sv. Heleny v Trstěnicích 3
5 Obec Sebranice Stavební úpravy místní komunikace Sebranice – 2. etapa 3
5 Obec Budislav Obnova veřejného prostranství a vybavení v obci Budislav 3
5 Obec Benátky Naučná stezka „Letem světem kolem řeky Loučné“ 4
5 Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka Naučná stezka ekocentra Pasíčka – Stromy, které rostou okolo nás 4
5 Jiří Kmošek Vybavení zámečnické dílny 5
6 Miloš Macek Pořízení vyklápěcího návěsu za účelem rozšíření služeb firmy v oboru stavebnictví 1
6 Obec Zderaz Centrum odpočinkové zóny pro děti a dospělé v obci Zderaz 2
6 Sbor dobrovolných hasičů Horní Sloupnice Multifunkční protihluková stěna v kulturním areálu Na mlejnici 2
6 Římskokatolická farnost Proseč u Skutče Modernizace technického a materiálního zázemí na faře v Proseči 2
6 Obec Němčice Adaptace hasičské zbrojnice na knihovnu, Němčice, Zhoř 2
6 Farní sbor Českobratrské církve evangelické  v Proseči  u Skutče ,,Evangelický hřbitov v Proseči: rekonstrukce chodníků a meditační prostor“ 3
6 Obec Osík Parkoviště a bezbariérový přístup v centru obce Osík 3
6 Obec Příluka Výstavba chodníků v obci Příluka 3
6 Město Proseč Revitalizace autobusových čekáren Proseč 3
6 Myslivecké sdružení Poříčí u Litomyšle Naučná stezka “ Kolem Štimberka“ 4
6 Jiří Drábek Vybavení truhlářské dílny 5
6 Jan Čermák Stavební úpravy části objektu čp. 14, Zaboří 5
7 Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Obnova nevyužité plochy pro zkvalitnění trávení volného času občanů, spolků, organizací a turistů 2
7 obec Chotěnov Renovace zázemí kulturního domu jako komunitního centra v Chotěnově 2
7 Obec Nové Hrady Oprava střechy a sanace štítu na budově obecního úřadu 2
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale