OP Z 2014 – 2020

Operační program Zaměstnanost (OP Z):

DOPORUČUJEME všechny záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

***

UKONČENÉ výzvy:

10. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – IV.
(výzva č. C29/03_16_047/CLLD_16_01_103 )
podpora sociálních služeb

9. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – III.
(výzva č. C28/03_16_047/CLLD_16_01_103 )
příměstské tábory a školní kluby

8. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.
(výzva č. 856/03_16_047/CLLD_16_01_103)
podpora sociálního podnikání

7. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – III.
(výzva č. 855/03_16_047/CLLD_16_01_103)
podpora sociálních služeb

6. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – II.
(výzva č. 854/03_16_047/CLLD_16_01_103)
příměstské tábory a školní kluby

5. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávaní soc. znevýhodněných osob – II.
(výzva č. 551/03_16_047/CLLD_16_01_103)
podpora sociálního podnikání

4. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – II.
(výzva č. 547/03_16_047/CLLD_16_01_103)
podpora sociálních služeb

3. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – I.
(výzva č. 252/03_16_047/CLLD_16_01_103)
podpora sociálního podnikání

2. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Podpora činnosti sociálních služeb – I.
(výzva č. 251/03_16_047/CLLD_16_01_103)
podpora sociálních služeb

1. Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I.
(výzva č. 138/03_16_047/CLLD_16_01_103)
příměstské tábory a školní kluby

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale