Dotace LEADER 2007-2013

Česká republika bude uskutečňovat politiku rozvoje venkova v období 2007-2013 na základě Národního strategického plánu pro rozvoj venkova České republiky na období 2007-2013, prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013. Program rozvoje venkova obsahuje podpory pro 4 oblasti, resp. osy, kde Leader je IV. osou tohoto programu. Dalšími osami jsou:

I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

II. Zlepšování životního prostředí a krajiny

III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Zatímco osy I. – III. jsou osami obsahovými, osa IV. Leader je osou metodickou a realizuje se prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I. – III. Osa Leader navazuje na předcházející iniciativu Společenství LEADER+ (a dřívější LEADER II a LEADER I) a v ČR na obdobné programy – LEADER+ v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Program LEADER ČR financovaný ze státního rozpočtu.

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a zahrnuje tyto prvky:

a) strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;

b) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;

c) přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;

d) víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;

e) uplatňování inovačních přístupů;

f) provádění projektů spolupráce;

g) vytváření sítí místních partnerství.

Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny.

Osa IV. Leader má stimulovat endogenní místní rozvoj, zvyšovat organizační

schopnosti místních komunit a zastavit postupné upadání venkovských oblastí podporou

inovací.

Osa IV. Leader má tři opatření:

IV.1.1. Místní akční skupina

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale