Blog Archives

„Malý LEADER“ pro rok 2024

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2024 „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z

See more ›

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Nezařazené

MAS Litomyšlsko o.p.s. v srpnu ukončila realizaci aktivit podporujících neformální organizace

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. realizovala od 1. 9. 2020 projekt s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt byl ukončen dne 15. 8. 2023. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska

See more ›

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

4. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Hasiči

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a VA. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích, případně doprovodné aktivity Příjem

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

3. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravuA. výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravyB. zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

2. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Vzdělávání (ZŠ)

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol– vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi– vnitřní konektivita škol– školní družiny a školní kluby–

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

1. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Vzdělávání (MŠ)

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny– navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS– zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko avizuje první výzvy z IROP 2021+

Letos v květnu byl MAS Litomyšlsko schválen Programový rámec IROP strategie CLLD na období 2021-2027. Díky tomu budeme moci náš region podpořit 62 miliony Kč z tohoto programu (jde o 95% dotaci EU). V případě úspěšného čerpání nám budou v

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit podporujících neformální organizace

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. realizuje od 1.9.2020 projekt s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt bude ukončen dne 15.8.2023. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu

See more ›

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

8. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

Příjem žádostí od pondělí 1. do středy 31. května 2023. 8. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)Příloha výzvy MAS – Počet obyvatel v obcích v území MAS LitomyšlskoPříloha výzvy MAS – Vzor Potvrzení konzultace projektového

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit podporujících neformální organizace

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. se stala úspěšným příjemcem a realizátorem projektu s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt byl zahájen 1.9.2020 a ukončen bude 15.8.2023. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na

See more ›

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale