Dotace CLLD 2014-2020


Poskytování dotací v rámci CLLD bylo/je v období 2014 – 2020 umožněno mimo jiné díky financování provozu MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci projektu Administrace a animace 2016 (v letech 2016 a 2017) a v rámci projektu Administrace a animace 2017+ ( od roku 2017). Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (specifický cíl 4.2).

V rámci projektů byla/je prováděna administrace a animace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu spočívající:

  • v informování osob a subjektů v území,
  • v provádění informačních a vzdělávacích akcí v souvislosti s komunitněvedeným místním rozvojem v regionu,
  • ve vyhlašování výzev,
  • administraci rozvojových projektů v rámci CLLD,
  • animace projektů zjednodušeného financování OP VVV,

Cílem projektů je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Litomyšlsko o.p.s., podpora aktivizace občanů v území, budování partnerských vztahů a zesilování podpory dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

Výsledky projektu Administrace a animace 2016 je úspěšné schválení SCLLD území a provedení řady administračních a animačních aktivit v rámci realizace SCLLD včtně vyhlášení první výzvy a realizace souvisejícího semináře.

Výsledky projektu Administrace a animace 2017+ jsou zatím stále průběžné, pokračuje administrace výzev v rámci CLLD, animace v území…

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale