V červenci vyhlásí MŽP dotační program určený obcím v boji proti suchu

V loňském roce zasáhlo Českou republiku extrémní sucho, z jehož následků se Česká republika ještě nestihla vzpamatovat. V důsledku vysokých teplot, nízkého úhrnu srážek a mírné zimy 2015/2016 je aktuální stav průtoků na některých vodních tocích i na 20 % běžných červnových hodnot. Celkem 36 % sledovaných vrtů a 48 % pramenů stále vykazuje silně až mimořádně podnormální hodnoty. Startovací pozice tak před letním obdobím není příznivá. Sucho postihuje nejenom přímo obyvatele v podobě úbytku vody ve studních nebo případnými omezeními využití pitné vody v domácnosti, ale je hrozbou i pro ekonomiku, zejména pro sektor zemědělství. Česká republika už v roce 2014 začala díky iniciativě ministra životního prostředí Richarda Brabce přijímat první opatření, která pomohou udržet vodu v krajině, zajistí zásoby pitné vody pro suchá období a připraví Českou republiku na případné krizové situace vzniklé nedostatkem vody.

MŽP v boji se suchem

„Klimatická změna s sebou přináší 2 extrémní hydrologické jevy – povodně a sucho. Zásadním problémem je, že problematiku sucha na rozdíl od povodní v ČR nikdo v minulosti neřešil. Jsme tak neskutečně tlačeni časem. Navíc patří Česká republika mezi evropské státy, které mají velmi omezené množství disponibilních zdrojů vody na jednoho obyvatele. Na sucho se tak musíme připravit ve všech směrech a bohužel to může také hodně stát,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Snahou Ministerstva životního prostředí je ale také maximálně efektivně využít národní zdroje, a to tam, kde evropské fondy dotační podporu neumožňují, nebo na projekty pro menší obce i občany, kteří na podporu z EU fondů jen stěží dosáhnou. „V červenci vyhlásíme naprosto nový program určený obcím. Půjde na něj 300 milionů korun a bude zaměřený na zajištění pitné vody našim občanům. Dotace půjde na vyhledávání nových zdrojů pitné vody, včetně zdrojů záložních, podporovány budou i regenerace stávajících zdrojů a napojení na veřejný vodovod, zejména v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo není dostatečně kvalitní,“ oznámil dnes také ministr. Ministerstvo vyhlásilo také výzvy pro obce na efektivní hospodaření s dešťovou vodou nebo na recyklaci tzv. šedé vody a její využití. Více najdete na této adrese.

Celý článek naleznete zde

Zdroj: stránky Ministerstva životního prostředí

Vloženo v Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale