Dotační šablony pro neformální vzdělávání

Místní akční skupina Litomyšlsko o.p.s připravuje v současné chvíli Žádost o dotaci na podporu neformálního vzdělávání. Jedná se o aktuálně vyhlášenou výzvu č. 071 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, jejímž cílem je zkvalitnit vzdělávání v neziskových organizacích, které se zabývají neformálním vzděláváním dětí a mládeže.

Organizacím, které vykonávají činnosti odpovídající definici neformálního vzdělávání (například výchovně vzdělávací aktivity mládeže, rozvoj osobnosti dítěte….) se mohou stát PARTNERY připravovaného projektu.

Projekt podporuje tyto aktivity:

  • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
  • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání  prostřednictvím vzájemných návštěv Tandemové neformální vzdělávání
  • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
  • Kluby v neformálním vzdělávání
  • Projektový den

Vážení představitelé organizací neformálního vzdělávání

POKUD MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI

DOSTAVTE SE dne 4.6.2019 v 16:00 hod do zasedací místnosti Městského úřadu Litomyšl 5. patro, na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl
na další projednání.

Seznámíme Vás blíže s možnostmi a podmínkami podpory

Vloženo v Akce, Dotace ostatní, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale