Dotační šablony pro neformální vzdělávání

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s připravuje v současné chvíli Žádost o dotaci na podporu neformálního vzdělávání. Jedná se o aktuálně vyhlášenou výzvu č. 071 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, jejímž cílem je zkvalitnit vzdělávání v neziskových organizacích, které se zabývají neformálním vzděláváním dětí a mládeže.

Organizacím, které vykonávají činnosti odpovídající definici neformálního vzdělávání (například výchovně vzdělávací aktivity mládeže, rozvoj osobnosti dítěte….) se mohou stát PARTNERY připravovaného projektu.

Projekt podporuje tyto aktivity:

  • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
  • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání  prostřednictvím vzájemných návštěv Tandemové neformální vzdělávání
  • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
  • Kluby v neformálním vzdělávání
  • Projektový den

Vážení představitelé organizací neformálního vzdělávání

POKUD MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI

DOSTAVTE SE dne 4.6.2019 v 16:00 hod do zasedací místnosti Městského úřadu Litomyšl 5. patro, na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl
na další projednání.

Seznámíme Vás blíže s možnostmi a podmínkami podpory

Vloženo v Akce, Dotace ostatní, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale