MAS Litomyšlsko o.p.s. podporuje činnost neformálních organizací díky realizaci projektu z EU

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. se stala úspěšným příjemcem a realizátorem projektu s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 byl zahájen 1.9.2020 a ukončen bude 15.8.2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu zapojených pěti organizací. Mezi tyto organizace patří Školamyšl, z.s., Komunitní škola České Heřmanice, z.s., Rodinné centrum Litomyšl, z.s., Spolek archaických nadšenců a Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z.s.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce prostřednictvím tandemového vzdělávání, zavádění nových metod práce s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a realizace projektových dní.

Očekávaným výstupem budou především kvalitnější a motivovanější lidské zdroje. Bude tak zajištěna kvalitnější spolupráce a komunikace nejen uvnitř organizací, ale i s dalšími subjekty a odborníky. Také díky posílené informovanosti dojde k širšímu zapojení veřejnosti do činnosti organizací a tím k očekávanému většímu zapojení dětí a žáků do jejich činnosti.

Projekt byl připraven v rámci dobré spolupráce MAS Litomyšlsko o.p.s. a Města Litomyšl prostřednictvím projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Jedná se o spolupráci vedoucí k podpoře nejen formálního, ale také k podpoře neformálního vzdělávání.

Ing. Petr Vomáčka
ředitel společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.

Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale