Seminář PODPORA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCÍ

AKTUÁLNĚ (16.3.2020) v souvislosti s mimořádnými opatřeními v ČR:
Protože se nám celospolečenská situace neustále mění, a to bohužel dramatičtějším způsobem, bude se i naše společenství chovat zodpovědně a plánovaný seminář neproběhne formou fyzického setkání, ale na všechny e-mailové adresy, ze kterých dorazily přihlášky, bude těsně před plánovaným začátkem (středa 18.3.2020 cca ve 14:00 hod.) rozeslán odkaz na web, kde proběhne internetový seminář. Bude promítána prezentace, budeme komunikovat se všemi účastníky a odpovídat na dotazy prostřednictvím integrovaného chatu vedle prezentace.
Prezentace, příp. další materiály budou poté samozřejmě zveřejněny na webu MAS.

Dotace podle článku 20 „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“ operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020

Působíte v území MAS Litomyšlsko a jste představitelem obce, MŠ, ZŠ, církevní organizace nebo zájmového spolku? Pak neváhejte a přijďte!

Tým MAS Litomyšlsko Vás zve na seminář „Podpora občanské vybavenosti obcí“, který se uskuteční ve středu 18. března 2020 od 14:00 hod. v Komunitním centru Trstěnice (Trstěnice 152, 569 57).

Z kapacitních důvodů se, prosím, přihlašujte na e-mailem na adrese mas-lit@seznam.cz do pátku 13. března 2020. Děkujeme.

POZVÁNKA orientační mapkaplánek parkování

Parkování: Z důvodu probíhající rekonstrukce budovy v blízkosti komunitního centra bude vymezen prostor k parkování u Základní školy Trstěnice, od které je KC dostupné pěšky (cca 5 minut volné chůze). Prosíme účastníky, aby využili tohoto parkoviště. Děkujeme.

Na semináři Vás seznámíme s možností a podmínkami až 80% dotace hned v několika oblastech podpory (viz níže) v plánované letošní výzvě MAS v rámci PRV (předpoklad: květen/červen, alokace cca 11 mil. Kč).

Témata:
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice (včetně úrovně V)
d) Obchody pro obce
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (i sportovní činnost)
g) Stezky
h) Muzea a expozice pro obce (venkovská kultura)

Žadateli mohou být (liší se podle druhu aktivity):
• obce, svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace,
• školské právnické osoby (které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu),
• nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) (s min. 2letou historií činnosti),
• registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

Pevně věříme, že tyto dotace budou pro náš region užitečným příspěvkem.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale