Pardubický kraj otevírá své dotační programy pro rok 2019

Jednotlivé odbory krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašují výzvy k předkládání žádostí o dotace v roce 2019. Pro většinu krajských dotačních titulů bude příjem žádostí probíhat od 2. do 31. ledna 2019.

Odbor rozvoje

 • Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
 • Podpora pořízení územních plánů
 • Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech
 • Podpora zpracování strategických dokumentů obcí

Odbor životního prostředí a zemědělství

 • Péče o životní prostředí
 • Podpora začínajících včelařů
 • Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí

Odbor sociálních věcí

 • Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021) (ZDE uzávěrka UŽ 3. prosince 2018)
 • Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Program podpory prorodinných aktivit
 • Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb
 • Program podpory fundraisingu
 • Program podpory sociálního podnikání

Odbor dopravy

 • Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
– Program podpory kultury a památkové péče

 • Podpora kulturních aktivit (tradiční lidová kultura a ostatní kulturní aktivity),
 • Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií (zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, zlepšení péče o sbírkový fond, činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví),
 • Podpora památkové péče (stavební obnova kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru),
 • Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče (krajské postupové a národní přehlídky a další dotace)

– Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

 • B1-Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,
 • B2-Podpora handicapovaných sportovců,
 • B3-Podpora sportu pro všechny,
 • B4-Podpora sportovní reprezentace kraje,
 • B5-Podpora významných sportovních akcí,
 • F2-Naplňování Koncepce podpory mládeže (dříve Podpora NNO pracujících s dětmi a mládeží),
 • C1-Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

– Podpora údržby lyžařských běžeckých tras (ZDE příjem žádostí od 25. března do 15. dubna 2019)

Odbor zdravotnictví

 • Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost (ZDE příjem žádostí od 1. července do 30. září 2019)

Kancelář hejtmana

 • Dotace pro NNO v oblasti bezpečnosti a rozvíjení tradic (ZDE příjem žádostí od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 pro akce uskutečněné v I. pololetí a od 1. května do 30. června 2019 pro akce uskutečněné ve II. pololetí)
 • Program Tvář Pardubického kraje (ZDE příjem žádostí od 2. ledna do 28. února 2019)
 • Dotační program na podporu spolupráce s partnerskými zahraničními (ZDE příjem žádostí od 2. do 31. ledna 2019)

Každoročně jsou také přijímány žádosti:
– v rámci podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (od 1. listopadu do 31. prosince a od 1. května do 31. července) a ostatních složek IZS (od 1. listopadu do 31. prosince),
– v rámci rozvoje infrastruktury obcí v oblasti vodního hospodářství (uzávěrky 31. ledna a 30. června),
– v rámci příspěvků a záštit kanceláře hejtmana a individuálních dotací Pardubického kraje.

Více informací na https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy, případně na https://www.pardubickykraj.cz/prehled-dotacnich-programu a na webových stránkách jednotlivých odborů krajského úřadu.

Kromě výše uvedeného stále probíhá příjem žádostí ve 4. výzvě tzv. kotlíkových dotací, který bude ukončen nejpozději 10. prosince 2018 ve 12 hodin. Aktuální informace na https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Zdroj: webové stránky Pardubického kraje

Vloženo v Akce, Dotace ostatní, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale