„Malý LEADER“ pro rok 2023

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2023

„Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

Příjem žádostí o podporu: dle vzoru (viz níže) od 24. 11. 2022 do 2. 12. 2022. Žádost o podporu je možné podávat e-mailem (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo datovou schránkou (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo poštou v listinné podobě (adresa: MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč).

Žadateli mohou být: obce do 100 obyvatel (dle údajů ČSÚ k 31.12.2021).
V případě nemovitých předmětů projektu může být žadatelem pouze vlastník nemovitostí, které jsou projektem dotčeny (žadatel v žádosti nemovitosti přesně identifikuje, aby byla možná identifikace dle katastru nemovitostí).

Výše způsobilých výdajů: min. 10 tis. Kč, max. 200 tis. Kč na projekt.
Podpora: max. 70 % celkových způsobilých výdajů.

Další podmínky pro podporu a realizaci projektů, informace o způsobilosti výdajů a o způsobu hodnocení žádostí obsahuje text výzvy k podávání žádostí o podporu (viz níže).

DOPORUČUJEME záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

Dokumenty:
Výzva „Malý LEADER 2023“ – text výzvy
Vzor žádosti 2023 – formulář ke stažení

Seznam schválených projektů na 2023

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Nezařazené
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale