„Malý LEADER“ pro rok 2021

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2021

„Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014–2020. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV PK, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

Příjem žádostí o podporu: dle vzoru (viz níže) od 18. 11. 2020 do 30. 11. 2020. Žádosti o podporu je možné podávat e-mailem (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo datovou schránkou (elektronický podpis uvnitř dokumentu) nebo poštou v listinné podobě (adresa: MAS Litomyšlsko o.p.s., Borská 125, 539 44 Proseč).

Žadateli mohou být:

  • obce do 300 obyvatel (dle údajů ČSÚ k 31.12.2019),
  • další níže vyjmenované subjekty, pouze pokud jsou partnery/členy MAS Litomyšlsko o.p.s.:
    – organizace zřizované nebo zakládané obcí do 300 obyvatel (k velikosti obce viz výše),
    – nestátní neziskové organizace,
    – církve a církevní organizace.

Současně platí, že žadatel je vlastníkem nemovitosti, která je předmětem projektu (za určitých okolností je přípustný i dlouhodobý nájem, konkrétní záměry je ovšem nutné individuálně konzultovat s pracovníky MAS Litomyšlsko o.p.s.).

Výše způsobilých výdajů: min. 10 tis. Kč, max. 50 tis. Kč na projekt.
Podpora: max. 70 % celkových způsobilých výdajů.

Další podmínky pro podporu a realizaci projektů, informace o způsobilosti výdajů a o způsobu hodnocení žádostí obsahuje text výzvy k podávání žádostí o podporu (viz níže).

DOPORUČUJEME všechny záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

Dokumenty:

Výzva „Malý LEADER“ 2021 – text výzvy
Žádost o podporu 2021 – formulář ke stažení

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale