Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj připravil projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními (podrobnosti níže).

Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených na kraj, vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí se předpokládá v prosinci 2015, zahájení příjmu žádostí v lednu 2016. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70-85 % dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 30-15 % bude financovat  žadatel – fyzická osoba. Výdaje jsou způsobilé od 15. 7. 2015, proplácení dotací žadatelům bude probíhat zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.

Základní podmínky podpory (podmínky mohou být v rámci konkrétní krajské výzvy dále upraveny):

Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 – specifický cíl 2.1 prioritní osy 2.

Více informací zde

Zdroj: webové stránky Pardubického kraje

Vloženo v Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale