Informace MŠMT k šablonám v době současného uzavření škol

AKTUALIZACE k 13.10.2020, resp. k 24.11.2020:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon bylo k novému školnímu roku a vzhledem k vyhlášení Šablon III aktualizováno:Sdělení k realizaci šablon_aktualizace říjen 2020.pdf“ – v souvislosti s postupným návratem žáků do škol a ŠZ byla 24.11.2020 vydána tato aktualita

Konzultační linka MŠMT pro šablony OP VVV: Telefonické dotazy jsou zodpovídány každý pracovní den od 9 do 15 hodin na čísle +420 234 814 777, e-mailové dotazy jsou zodpovídány průběžně na adrese dotazyZP@msmt.cz.

AKTUALIZACE k 31.3.2020:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon: MŠMT chce být vůči školám/školským zařízením maximálně vstřícné, avšak zároveň je nutné dodržet základní principy v šablonách. „Sdělení k realizaci šablon.pdf

Pracovníci Odboru administrace zjednodušených projektů OPVVV na MŠMT nyní pracují převážně z domova a vykonávají pracovní agendy v maximálním možném rozsahu, zejména se soustředí na kontrolu ZoR, všichni administrátoři jsou dostupní prostřednictvím depeší v systému MS2014+, na svých e-mailech, případně i mobilních telefonech.

Informace pro žadatele a příjemce OP VVV: Zvláště důležitá je část k počítání lhůt – ve zkratce: v době nouzového stavu se lhůty nepočítají. Pokud škola/školské zařízení nemůže zprávu o realizaci (ZoR) či její opravu odevzdat ve lhůtě, není třeba žádat o prodloužení lhůty. Zároveň je doporučeno neoddalovat odevzdávání ZoR a oprav, pokud tak škola/školské zařízení může učinit. „Aktualni informace_koronavirus.pdf

Na webu MŠMT:
– byla zveřejněna informace o možnosti realizace kurzů DVPP distanční formou – platí to i pro šablony;
– jsou zveřejňovány nejčastější dotazy/odpovědi v souvislosti s aktuálními koronavirovými opatřeními.

Doporučení:
– Sledujte aktuality na webu MŠMT a OPVVV.
– Využijte veškeré možnosti, které Vám současné nastavení šablon umožňuje – např. školní asistenti nemusejí jen pracovat z domova, ale mohou v rámci své pracovní doby třeba i roznášet vytištěné materiály do schránek jednotlivých školáků (v ochranných pomůckách) nebo vykonávat jiné činnosti.
– Uvažte např. zkoordinování výuky s televizním pořadem UčíTelka (na ČT) či jinou platformou. Lze využít také webový portál nadalku.msmt.cz. Velké množství zasílaných požadavků a materiálů pro domácí vyplnění dětmi nestačí, rodiče bojují s možností tisku apod.

PRVNÍ INFORMACE z 11.3.2020:

Personální šablony: pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením vlády pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V souladu s pracovními činnostmi v pracovní smlouvě/DPČ/DPP bude zaměstnanec/pracovník pracovat i v nepřítomnosti dětí/žáků/účastníků. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce, popř.  typy činností.

V pravidelných aktivitách (kluby, doučování, využití ICT ve výuce atd.) lze nerealizovat výuku v daném týdnu/daných týdnech a nahradit ji v následujících týdnech.

Pokud nepůjde realizovat jednorázové aktivity (vzdělávání DVPP, projektové dny, setkávání s rodiči atd.), nelze čerpat šablony za zrušené aktivity. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín.

DOPLNĚNO k 12.3.2020:

Velmi se omlouváme, ale MŠMT bohužel dementovalo dvě doplňující vyjádření, viz níže. Tyto dva body tedy, prosím, neberte v potaz. Platí následující stanovisko:
ŘO OP VVV provádí analýzu dopadu opatření Ministerstva zdravotnictví na realizaci jednotlivých aktivit financovaných v rámci výzev na zjednodušené projekty s cílem minimalizovat dopady na dané projekty a tím eliminovat nezpůsobilé výstupy. Příjemci budou informováni o možnostech realizace šablon.
Vše je skutečně nyní analyzováno ve vztahu k tomu, jak byly šablony schváleny ze strany Evropské komise. Dva níže uvedené body tedy, prosím, považujte za bezpředmětné a vyčkejte na oficiální stanovisko. Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za pochopení, v případě dotazů jsme k dispozici.

  • Kluby, doučování, popř. tandemová výuka či další – je možné nahradit i s tím, že bude překročena realizace v 5 po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka. Ostatně v březnu výuka neprobíhá, takže po odečtení by to mělo být vše v 5 po sobě jdoucích měsících.
  • Kariérový poradce: lze využít poznámku pod čarou v dané šabloně, kdy v období letních prázdnin může vykonávat činnost i bez přítomnosti dětí (nebudou dvě individuální setkání, bude se věnovat související činnosti). Takto lze přistoupit k době, kdy bude škola zavřená – momentálně k březnu 2020.

Odbor administrace zjednodušených projektů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Konzultační linka MŠMT pro šablonové výzvy OP VVV:
+420 234 814 777 (PO-PÁ 9.00-15.00 hodin), dotazyZP@msmt.cz

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale