MASkové vestičky pro školky v regionu

Se začátkem nového školního roku jsme mateřským školám v našem území působnosti nabídli možnost získat zdarma bezpečnostní reflexní vesty pro děti. Zájem byl velký, celkem jsme je poskytli ve 24 obcích.

Vestičky jsme už předali a radost nejen dětem udělali v:
MŠ Sedliště,
MŠ Osík,
MŠ Desná,
ZŠ a MŠ Budislav,
MŠ Sloupnice,
MŠ Jarošov,
ZŠ a MŠ Proseč,
MŠ Cerekvice nad Loučnou,
ZŠ a MŠ Makov
a ZŠ a MŠ Nové Hrady.

V druhé etapě pak také v:
ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná,
MŠ Sebranice,
MŠ Benátky,
II. MŠ Litomyšl,
ZŠ a MŠ Trstěnice,
ZŠ a MŠ Zálší
a ZŠ a MŠ Tisová.

V poslední etapě jsme obdarovali:
MŠ Morašice,
dětskou skupinu obce Trstěnice,
ZŠ a MŠ Perálec,
ZŠ a MŠ Němčice,
MŠ Dolní Újezd,
MŠ Horní Újezd,
MŠ Hrušová
a ZŠ a MŠ Čistá.

Děkujeme za všechna příjemná setkání!

IMG_20181019_134101

Vloženo v Akce, Novinky MAS

Podzimní kolo PRV, podpora NNO v r. 2020, boj s kůrovcem a plevelnou řepou

8. kolo Programu rozvoje venkova SPUŠTĚNO

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal dnes přijímat žádosti v 8. kole Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin. Celkem je v tomto podzimní kole připraveno 1,6 miliardy korun. Hlavní novinkou bude výrazné snížení náročnosti u zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do 2 mil. korun bez DPH na dodávky/služby, resp. do 6 mil. korun bez DPH u stavebních prací. Na webových stránkách www.szif.cz v nejčastějších dotazech, v sekci PRV byl zveřejněn informační materiál k základním změnám v Pravidlech pro 8. kolo a nejčastějším chybám žadatelů.

Operace vyhlašované v 8. kole příjmu žádostí jsou následující:
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice vlesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Více informací: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1570430066590.pdf

 

BĚŽÍ výzva na podporu projektů NNO pro rok 2020

Příjem žádostí končí 31. října 2019 ve 13:00 hodin. Žádost je generována v elektronickém nástroji. Žadatel může podat v rámci aktuální výzvy více žádostí.

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství nebude v roce 2020 uzavírat nové smlouvy o dlouhodobé spolupráci.

Více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasuje-vyzvu-1.html

 

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství – náhrada škod způsobených škůdci lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství (MZe) finančně pomůže nestátním vlastníkům lesů, bude jim kompenzovat škody způsobené kalamitně přemnoženým kůrovcem. Díky této podpoře získají vlastníci prostředky na obnovu zdravého lesního ekosystému a větší rozmanitost lesního porostu. Letos má být vyplaceno až 1,5 miliardy korun.

Pro vlastníky lesů jsou dále určeny zvýhodněné úvěry od Podpůrného garančního a rolnického lesnického fondu a v rámci aktuálního 8. kola PRV je na investice související s hospodařením v lesích připraveno přibližně 500 milionů korun.

Více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ministerstvo-zemedelstvi-ziskalo-souhlas.html

 

Ministerstvo zemědělství začne od příštího roku podporovat pěstitele, kteří budou likvidovat plevelnou cukrovou řepu mechanicky

Nový dotační program bude spuštěn od 1. ledna 2020 a je na něj připraveno 200 milionů korun ročně. Jeho cílem je přispět ke zlepšení životního prostředí a péče o krajinu. Před chemickou likvidací budou upřednostněny postupy jako například plečkování nebo okopávání, které zabraňují erozi, zlepšují zasakování vody a její udržení v půdě.

Více informací: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1570443951460.pdf

 

Vloženo v Akce, Dotace ostatní

5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace !!!VYHLÁŠENA!!!

5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace !!!VYHLÁŠENA!!!

Název projektu: „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo projektu: „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě.

Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30.

5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace dokumenty ke stažení zde

 

Vloženo v Akce, Dotace ostatní, Nezařazené

Semináře Programu rozvoje venkova 2014-2020 v roce 2019

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Regionální agrární komorou Pardubického kraje si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov

dovolují pozvat na semináře

Program rozvoje venkova 2014-2020 – aktuality v dotačních možnostech v roce 2019

ve dnech 25. – 26. září 2019

25. září 2019
9:00 – 14:30 hodin
Restaurace Radnice, Náměstí 4
507 58 Mlázovice
50.4119878N, 15.5209400E

26. září 2019
9:00 – 14:30 hodin
Hostinec U Kosteleckých, Hostovická 2
533 01 Pardubice – Černá za Bory
50.0242361N, 15.8327997E

Na seminářích pořádaných pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov budou účastníkům představeny možnosti čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) v aktuálně vyhlášeném 8. kole příjmu žádostí.

Pozvánka zde

Vloženo v Akce, Dotace ostatní, Nezařazené

Obce mohou žádat o dotace z programu Výstavba

Výzva č. 1/112/2019 – dotace

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č. 112/2019

Státní fond rozvoje bydlení vyhlašuje dne 20. května 2019 výzvu k podávání žádostí o dotaci dle NV č.112/2019 o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů.

Věcné zaměření: výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení. Nízký příjem a nevyhovující bydlení jsou definovány v NV č. 112/2019 Sb. (dále jen NV) §2 písm. c) a d).

Celé znění výzvy naleznete zde.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. května 2019. Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy.

Zdroj: http://www.sfrb.cz

Vloženo v Dotace ostatní, Nezařazené

Petice – Připojte se k nám a podepiště text petice na záchranu domácí zdravotní péče.

Jak postupovat?

Petici můžete podepsat na každé místní (farní, oblastní, městské) Charitě nebo v každém charitním středisku.

Seznam podpisových míst naleznete v našem adresáři služeb (při nastavení vyhledávacího filtru zvolte primárně pole Organizace).

Pokud chcete jednat individuálně a petici sami šířit, postupujte takto:

Stáhnout petici

 1. Stáhněte si petici do vašeho počítače.
 2. Soubor si vytiskněte.
 3. Text si znovu pozorně přečtěte a připojte k němu do podpisového archu svoje jméno, adresu a podpis.
 4. Seznamte s peticí plnoleté členy své rodiny, přátele, známé a sousedy a nabídněte jim petici k podpisu.
 5. Odešlete podepsanou petici na naši níže uvedenou adresu. Děkujeme.
  Charita Česká republika
  Vladislavova 1460/12
  110 00 Praha 1Podpořit šíření petice můžete i vytištěním a vyvěšením našeho letáku.

 

Text petice

Důvěrně známé prostředí domova je hojivé už samo o sobě. Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Chceme, aby mohli dál využívat domácí zdravotní péči placenou ze zdravotního pojištění, která je dostupná pro každého. Nepřipusťme návrat do let totality, kdy naši blízcí tiše čekali na svůj konec za plentou v přeplněných nemocnicích a lidé s hendikepem žili výhradně v ústavech.

Chceme přimět politiky, aby se věnovali vážnému podfinancování domácí zdravotní péče, které dlouhodobě chybí třetina prostředků pro zdravé fungování. Jedná se o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví) s obrovským efektem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ale tyto peníze naprosto zásadní.

Charita Česká republika pečuje o třetinu všech pacientů v domácí péči. Při zániku domácí zdravotní péče by pro ně stát musel vybudovat 10 nových nemocnic pro dlouhodobě nemocné, každou s 10 lůžkovými odděleními, kde by mnohdy leželi až do posledních dnů. Místo balíku peněz uvolněných na záchranu domácí péče tak bude muset stát za pár let zaplatit mnohonásobek za výstavbu a provoz nových areálů. Že ty peníze budou pochopitelně chybět jinde, pak pocítíme všichni.

Podstatné přitom je, že to budou pacienti, kteří chtěli zůstat doma, nechtěli do nemocnice. Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, jenomže v tom dlouhodobě selhává.

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby se politici zasadili o záchranu domácí zdravotní péče a zabránili kolapsu, který jí hrozí. Děkujeme.

Více informací: https://domajedoma.charita.cz/

Zdroj: https://domajedoma.charita.cz/

Vloženo v Nezařazené

Dotační šablony pro neformální vzdělávání

Místní akční skupina Litomyšlsko o.p.s připravuje v současné chvíli Žádost o dotaci na podporu neformálního vzdělávání. Jedná se o aktuálně vyhlášenou výzvu č. 071 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, jejímž cílem je zkvalitnit vzdělávání v neziskových organizacích, které se zabývají neformálním vzděláváním dětí a mládeže.

Organizacím, které vykonávají činnosti odpovídající definici neformálního vzdělávání (například výchovně vzdělávací aktivity mládeže, rozvoj osobnosti dítěte….) se mohou stát PARTNERY připravovaného projektu.

Projekt podporuje tyto aktivity:

 • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
 • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání  prostřednictvím vzájemných návštěv Tandemové neformální vzdělávání
 • Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
 • Kluby v neformálním vzdělávání
 • Projektový den

Vážení představitelé organizací neformálního vzdělávání

POKUD MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI

DOSTAVTE SE dne 4.6.2019 v 16:00 hod do zasedací místnosti Městského úřadu Litomyšl 5. patro, na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl
na další projednání.

Seznámíme Vás blíže s možnostmi a podmínkami podpory

Vloženo v Akce, Dotace ostatní, Novinky MAS

Malý LEADER – Seznam schválených projektů na 2019

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém dubnovém zasedání schválilo dotaci pro MAS Litomyšlsko o.p.s. z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2019 (v rámci dotačního titulu 7 – projekty MAS) na podporu neinvestičního projektu „Malý LEADER MAS Litomyšlsko 2019“. Celkem 850 tis. Kč bude rozděleno mezi 21 dílčích projektů, které byly MAS vybrány v září 2018 a které jsou zaměřeny na menší opravy objektů občanské vybavenosti, drobné architektury, sakrálních objektů, komunikací, na pořízení vybavení pro neziskové organizace a objekt občanské vybavenosti a na úpravu zeleně.

Nyní bude nejprve podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi MAS Litomyšlsko a Pardubickým krajem, následně budou podepsány smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku mezi MAS Litomyšlsko a jednotlivými konečnými žadateli z území působnosti MAS.

Podpora bude směřovat do celkem 16 menších obcí (Bor u Skutče, Bučina, Horky, Chotovice, Jarošov, Javorník, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Příluka, Strakov, Suchá Lhota, Újezdec, Vidlatá Seč, Zádolí, Zálší, Zderaz), dále ke 3 církevním (Farní charita Litomyšl, Římskokatolická farnost Nové Hrady, Římskokatolická farnost Proseč) a 2 neziskovým (Komunitní škola České Heřmanice, Toulec z.s.) organizacím. Přehled všech schválených dílčích žádostí je ZDE.

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

3. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

3. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)
Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)
Příloha č. 1 – pro hodnocení a kontrolu 2. preferenčního kritéria
Příloha č. 2 – pro hodnocení a kontrolu 3. preferenčního kritéria
Příloha č. 3 – vzor nepovinné přílohy pro 5.-8. Fichi

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2020

Přehled Fichí (preferenční kritéria):
1. Fiche – Investice do lesních cest
2. Fiche – Investice do polních cest
3. Fiche – Podpora protipovodňových opatření v lesích
4. Fiche – Podpora lesních stezek
5. Fiche – Podpora podnikání
6. Fiche – Podpora zemědělství
7. Fiche – Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce
8. Fiche – Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce
9. Fiche – Podpora společného regionálního prodeje a regionální identit

Seminář pro žadatele: 25. 4. 2019 v 14:00 v salonku Kulturního domu v Českých Heřmanicích
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 25. 4. 2019

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 24.7. 2019 v 15:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 1.8. 2019 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy věcného hodnocení

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 23.8. 2019 v 8:00 v KD v Poříčí u Litomyšle
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Další dokumenty, příručky a návody:

Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 (platná od 4. 3. 2019)
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (platný od 10. 4. 2018)
Podmínky výpočtu finančního zdraví
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV

Další informace dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Vloženo v Dotace MAS, Novinky MAS

Vyhlášena 3. výzva PRV

 

MAS Litomyšlsko vyhlásila 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV).

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 4. 2019

Příjem žádostí o dotaci: 15. 4. 2019 – 17. 5. 2019

Finální termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2019

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2020

DOPORUČUJEME všechny záměry konzultovat ještě před samotným podáním žádosti!

Vyhlášené Fiche:

 1. Investice do lesních cest – finanční alokace: 3 000 000 Kč
 2. Investice do polních cest – finanční alokace: 700 000 Kč
 3. Podpora protipovodňových opatření v lesích – finanční alokace: 1 500 000 Kč
 4. Podpora lesních stezek – finanční alokace: 553 631 Kč
 5. Podpora podnikání – finanční alokace: 4 173 083 Kč
 6. Podpora zemědělství – finanční alokace: 5 171 000 Kč
 7. Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce – finanční alokace: 1 480 000 Kč
 8. Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce – finanční alokace: 2 216 255 Kč
 9.  Podpora společného regionálního prodeje a regionální indetity – finanční alokace: 784 740 Kč

 

Seminář pro žadatele: 25. 4. 2019 v 14:00, Kulturní dům České Heřmanice (salónek)
V případě zájmu o seminář se, prosím, hlaste na e-mail jana.dachovska@mas-lit.cz do neděle 21. 4. 2019.

Konkrétní znění výzvy a přílohy najdete na odkazu: www.mas-lit.cz/prv-2014-2020/

 

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale