3. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
A. výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
B. zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách

Příjem žádostí od pondělí 23. října do čtvrtku 30. listopadu 2023 prostřednictvím datové schránky (podrobné pokyny v textu výzvy MAS).

Text 3. výzvy MAS Litomyšlsko v IROP – Doprava
Příloha č. 1 Formulář projektového záměru – závazný vzor pro 3. výzvu
Příloha č. 2 Kritéria pro předvýběr projektových záměrů na MAS – pro opatření Doprava

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2023 (zdroj ČSÚ)

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 60 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a další užitečné informace (např. prezentace ze semináře pro žadatele, kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí na CRR ČR atd.).

Seznam přijatých projektových záměrůOpravený seznam přijatých PZ

Všechny přijaté projektové záměry úspěšně prošly administrativní kontrolou.

Zápis z jednání Výběrového orgánu MAS: 30.1.2024 od 14:20 hod. v sídle MAS v Proseči

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 27.2.2024 od 11:00 hod. v sídle MAS v Proseči (včetně seznamu vybraných projektových záměrů)

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale