3. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání III.

výzva č. 152/06_16_075/CLLD_16_01_103
Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

3. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání III. (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 1.1.2_SŠ
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení IROP 1.1.2_SŠ
Příloha č. 3 Čestné prohlášení – vzor IROP 1.1.2_SŠ

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 68 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Seminář pro žadatele: 24. 4. 2018 v 10:00 v sídle MAS v Proseči:
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 24. 4. 2018

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 30.7. 2018 v 16:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 7.8. 2018 v 16:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 31.8. 2018 v 10:00 v sídle MAS v Proseči
(včetně seznamu vybraných projektů)

Vloženo v Dotace MAS, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale