Výzva „Malý LEADER 2018“

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2018

„Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. (dále také jen MAS) je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále také jen POV PK), pro území MAS ho spravuje MAS Litomyšlsko o.p.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Litomyšlsko o.p.s. 2014–2020 (dále také jen SCLLD). Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

Žadatelem mohou být pouze vlastníci nemovitých věcí, které jsou předmětem projektu, a to konkrétně obce do 200 obyvatel, jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

AKTUALIZACE VÝZVY: Výše uvedené subjekty kromě obcí mohou být žadateli, pouze pokud jsou partnery/členy MAS Litomyšlsko o.p.s.!

Dokumenty:

Seminář pro obce, DSO a MAS, který proběhne 24.10. 2017 v Zámeckém návrší, Jiráskova 133, 570 01 Litomyšli, bude přednáška na téma Aktuální informace o výzvách MAS Pardubického kraje (Malý Leader) od cca 13.30 hod. poté bude diskuse a dotazy. (Prosím přihlášky zasílejte na mail: jana.dockalova@mas-lit.cz, tel. 604 353 611)

Posted in Dotace MAS, Dotace ostatní, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale