4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)
Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)
Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko
Vzor smlouvy/dohody o spolupráci

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2021

Přehled Fichí (preferenční kritéria):
10. Fiche – Občanská vybavenost

Seminář pro žadatele: 10. 6. 2020 v 14:00 v Komunitním centru Trstěnice (Trstěnice 152, 569 57)
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 10. 6. 2020

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 6.10.2020 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 13.-15.10.2020 per rollam
Souhrnné kontrolní listy věcného hodnocení

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 23.10.2020 v 11:00 v sídle MAS v Proseči
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Další dokumenty, příručky a návody:

Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 (platná od 9. 4. 2020)
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (platný od 6. 1. 2020)
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře (platný od 6. 1. 2020)
Podmínky výpočtu finančního zdraví
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV

Další informace dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale