Startuje 4. kolo Programu rozvoje venkova

Praha 4. dubna 2017–Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o de dneška přijímá žádosti ke 4. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Jarní kolo podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci třinácti operací.
Žádosti o dotaci přijímá SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 4. dubna 2017 od 8 hodin do 24. dubna do 13 hodin.
Největší podíl z plánovaného rozpočtu připadne na Investice do nezemědělských činností, na které je vyčleněno 372,5 milionu korun. Cílem je podpořit pestrost příjmů zemědělských podnikatelů a vytvořit nová pracovní místa. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Téměř 317 milionů směřuje do oblasti Přeměny porostů náhradních dřevin, zjednodušeně řečeno na rekonstrukci porostů, zalesňování a s tím související péči.  Další velká částka míří na podporu
Zahájení činnosti mladých zemědělců: téměř 288 milionů korun. Má za úkol pomoci začínajícím zemědělcům, kteří se svým podnikáním začali maximálně 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci. Tento dotační titul se vztahuje na rostlinnou i živočišnou
výrobu. Jarní kolo je dále zaměřeno na agroturistiku, spolupráci, informační i vzdělávací akce a další.
V rámci 4. kola PRV budou zároveň administrovány také doporučené žádosti z 3. kola PRV, jejichž žadatelé byli zařazeni do kategorie Čekatel a jejich žádost byla posunuta do termínů administrace 4. kola PRV.  Jedná se o 1345 žádostí v celkové hodnotě přes 1,1 miliardy korun.
Pravidla pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz, v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020, vždy pod konkrétním opatřením v části Ke stažení. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny detailní postupy týkající se vyplnění a podání žádosti. Zájemcům o dotace PRV také doporučujeme seznámit se s hlavními změnami podmínek pro 4. kolo příjmu žádostí.
V rámci přípravy na nové kolo pořádal SZIF ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a jejími partnery v průběhu března a dubna regionální semináře. Jejich smyslem bylo žadatelům představit jednotlivé vyhlášené operace, způsob administrace projektů, příklady dobré a špatné praxe, informovat, jak správně vyplnit žádost a poukázat na zbytečné chyby.
Seznam žádostí o dotaci a jejich přiřazení do kategorie Doporučen, Náhradník a Nedoporučen bude následně zveřejněn do 28 dní od ukončení příjmu žádostí, tedy do 22.května 2017.
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871, nebo e-mailu: info@szif.cz.

Zdroj: SZIF

Vloženo v Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale