MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit podporujících neformální organizace

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. se stala úspěšným příjemcem a realizátorem projektu s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt byl zahájen 1.9.2020 a ukončen bude 15.8.2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu zapojených pěti organizací. Mezi tyto organizace patří Školamyšl, z.s., Komunitní škola České Heřmanice, z.s., Rodinné centrum Litomyšl, z.s., Spolek archaických nadšenců a Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z.s.

Od září 2020 tak probíhá realizace celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce prostřednictvím tandemového vzdělávání, zavádění nových metod práce s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a realizace projektových dní.

K 31.8.2022 se konkrétně podařilo zrealizovat 63 projektových dní, v rámci kterých došlo k rozvoji kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Pracovníci zapojených NNO také získali 40 osvědčení a byl tak podpořen jejich profesní růst absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností mezi pracovníky v neformálním vzdělávání proběhlo prostřednictvím vzájemných 4 návštěv. Prohloubení spolupráce pracovníků NNO bylo podpořeno prostřednictvím 29 tandemů, kdy vždy 2 pracovníci společně naplánovali a zrealizovali 10 hodin v průběhu 5 měsíců. Došlo také k zavedení nových metod v neformálním vzdělávání prostřednictvím 4 vzdělávacích bloků, kdy každý z nich trval 7 hodin. Vzdělavatel-expert seznámil 2 začátečníky s novými přístupy k neformálnímu vzdělávání, které nebyly v NNO dosud využívány. Podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí probíhá také prostřednictvím klubu, který poskytuje možnosti flexibilně uplatňovat efektivní metody a reagovat na zájmy a potřeby účastníků. Doposud se podařilo zrealizovat 11 bloků po 24 hodinách. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se současně promítají i do povinné složky vzdělávání dítěte/žáka a mohou s ním být i úzce propojeny.

Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

Ing. Petr Vomáčka
ředitel společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

Rodinné centrum MIKEŠ zve!

Provoz Rodinného centra MIKEŠ v Proseči je jednou z mnoha aktivit Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, která je členem/partnerem MAS Litomyšlsko o.p.s.

RC MIKEŠ zve rodiče s dětmi do 5 let na pestré dopolední programy, které budou od září připraveny každé pondělí a čtvrtek v přízemí římskokatolické fary vedle kostela sv. Mikuláše na náměstí v Proseči. Podrobnosti na přiložených letácích.

Aktuální informace můžete sledovat na Mikešově webu a facebooku. 🙂

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit neformálních organizací zapojených do projektu EU i přes překonané těžkosti s epidemií COVID-19

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. se stala úspěšným příjemcem a realizátorem projektu s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt byl zahájen 1.9.2020 a ukončen bude 15.8.2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu zapojených pěti organizací. Mezi tyto organizace patří Školamyšl, z.s.Komunitní škola České Heřmanice, z.s.Rodinné centrum Litomyšl, z.s.Spolek archaických nadšenců a Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z.s.

Od září 2020 tak probíhá realizace celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce prostřednictvím tandemového vzdělávání, zavádění nových metod práce s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a realizace projektových dní.

K 30.4.2022 se konkrétně podařilo zrealizovat 43 projektových dní, v rámci kterých došlo k rozvoji kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Pracovníci zapojených NNO také získali 39 osvědčení a byl tak podpořen jejích profesní růst absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností mezi pracovníky v neformálním vzdělávání proběhlo prostřednictvím vzájemných 4 návštěv. Prohloubení spolupráci pracovníků NNO bylo podpořeno prostřednictvím 19 tandemů, kdy vždy 2 pracovníci společně naplánovali a zrealizovali 10 hodin v průběhu 5 měsíců. Došlo také k zavedení nových metod v neformálním vzdělávání prostřednictvím 2 vzdělávacích bloků, kdy každý z nich trval 7 hodin. Vzdělavatel-expert seznámil 2 začátečníky s novými přístupy k neformálnímu vzdělávání, které nebyly v NNO dosud využívány. Podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí probíhá také prostřednictvím Klubu, který poskytuje možnosti flexibilně uplatňovat efektivní metody a reagovat na zájmy a potřeby účastníků. Doposud se podařilo zrealizovat 8 bloků po 24 hodinách. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se současně promítají i do povinné složky vzdělávání dítěte/žáka a mohou s ním být i úzce propojeny.

Ing. Petr Vomáčka
ředitel společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.

Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

7. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (8.4.-10.5.2022)

Příjem žádostí od pátku 8. dubna do úterý 10. května 2022.

7. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)
Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)
Příloha výzvy MAS – Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko
Příloha výzvy MAS – Vzor Potvrzení konzultace projektového záměru

Vzor prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2023

Přehled Fichí (preferenční kritéria): POZOR, vše aktualizováno pro rok 2022!
5. Fiche – Podpora podnikání
6. Fiche – Podpora zemědělství
7. Fiche – Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce
10. Fiche – Občanská vybavenost

Seminář pro žadatele: 22. 4. 2022 v 10:00 v sídle MAS v Proseči
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 19.7.2022 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 2.8.2022 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy věcného hodnocení – 5. Fiche, 6. Fiche, 7. Fiche, 10. Fiche

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 18.8.2022 v 10:00 v sídle MAS v Proseči
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Další dokumenty, příručky a návody:

Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 (platná od 29. 11. 2021)
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (platný od 6. 1. 2020)
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře (platný od 6. 1. 2020)
Podmínky výpočtu finančního zdraví
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV

Další informace dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko o.p.s. pokračuje v realizaci aktivit neformálních organizací zapojených do projektu EU i přes ztížené podmínky s epidemií COVID-19

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. se stala úspěšným příjemcem a realizátorem projektu s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 byl zahájen 1.9.2020 a ukončen bude 15.8.2023.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska prostřednictvím podpory do projektu zapojených pěti organizací. Mezi tyto organizace patří Školamyšl, z.s.Komunitní škola České Heřmanice, z.s.Rodinné centrum Litomyšl, z.s.Spolek archaických nadšenců a Junák – český skaut, středisko Liliový kruh Litomyšl, z.s.

Od září 2020 tak probíhá realizace celé řady tematických aktivit, jako je např. vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností, prohloubení spolupráce prostřednictvím tandemového vzdělávání, zavádění nových metod práce s dětmi a mládeží, zřízení dětského klubu a realizace projektových dní. K 31.12.2021 se konkrétně podařilo zrealizovat 33 projektových dní, v rámci kterých došlo k rozvoji kompetencí pracovníků NNO v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání. Pracovníci zapojených NNO také získali 28 osvědčení, a byl tak podpořen jejich profesní růst absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu. Sdílení zkušeností mezi pracovníky v neformálním vzdělávání proběhlo prostřednictvím vzájemných 4 návštěv. Prohloubení spolupráce pracovníků NNO bylo podpořeno prostřednictvím 5 tandemů, kdy vždy 2 pracovníci společně naplánovali a zrealizovali 10 hodin v průběhu 5 měsíců. Došlo také k zavedení nových metod v neformálním vzdělávání prostřednictvím 2 vzdělávacích bloků, kdy každý z nich trval 7 hodin. Vzdělavatel-expert seznámil 2 začátečníky s novými přístupy k neformálnímu vzdělávání, které nebyly v NNO dosud využívány. Podpora účastníků neformálního vzdělávání v oblasti vybraných klíčových kompetencí probíhá prostřednictvím Klubu, který poskytuje možnosti flexibilně uplatňovat efektivní metody a reagovat na zájmy a potřeby účastníků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se současně promítají i do povinné složky vzdělávání dítěte/žáka a mohou s ním být i úzce propojeny.

Ing. Petr Vomáčka
ředitel společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.

Projekt s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/18_071/0016577 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

P. F. 2022

Tým MAS Litomyšlsko Vám děkuje za dosavadní spolupráci a podporu a do budoucna Vám přeje poklidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a sil v nadcházejícím roce 2022.

Ing. Petr Vomáčka, ředitel

Vloženo v Nezařazené, Novinky MAS

Další důležitý krok do nového období 2021+ je úspěšně za námi!

Dobrá zpráva pro region: MASka je připravená přinášet peníze do území i v dalších letech. Dveře k dalšímu rozvoji regionu jsou otevřené.

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Litomyšlsko na období 2021-2027 – Koncepční část“ byla dne 27. 8. 2021 odevzdána ke kontrole na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky a dne 16. 9. 2021 byla ze strany MMR-ORP schválena! 🥳🍀👍

Schválená verze dokumentu ZDE

Na tento dokument budou navazovat programové rámce (akční plány) podle konkrétních dotačních programů.

Děkujeme všem, kdo se doposud zapojili při přípravě a tvorbě strategie.

Schválení Koncepční části SCLLD 2021-2027 16.9.2021

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

Veřejné připomínkování strategie 2021-2027

Pomozte nám určit směr, jakým se má území MAS Litomyšlsko vydat po roce 2021.
Váš názor je důležitý! Možná i díky Vám, bude v regionu podpořeno to, co je skutečně potřeba.
Zapojte se do připomínkování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027.

Protože se proces vzniku strategie území působnosti naší MAS chýlí ke svému konci, chtěli bychom jako téměř závěrečný krok dát prostor opět široké veřejnosti.

Do neděle 8. srpna 2021 přijímáme připomínky k návrhu koncepční části strategie MAS Litomyšlsko 2021-2027. Dokument je ke stažení ZDE.
Vyjádřit názor je možné zde v komentářích nebo pošlete e-mail na adresu mas-lit@seznam.cz.

Budeme rádi za všechny Vaše názory, podněty a připomínky. Děkujeme!

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

LETNÍ KINO LUBNÁ

Vloženo v Akce, Nezařazené

17. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu V. (BD)

výzva č. 614/06_16_038/CLLD_16_01_103
Bezpečnost dopravy

AVÍZO 17. výzvy MAS Litomyšlsko v rámci IROP

Příjem žádostí od čtvrtka 1. července (8:00 hod.) do úterý 31. srpna (12:00 hod.) 2021.

17. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu V. (BD) (text výzvy)
Příloha č. 1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení
Příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele – vzor

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 53 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a jejich přílohy, mezi kterými jsou i postup pro podání žádosti, osnova studie proveditelnosti, metodický list indikátorů atd. (vždy na stránce dole „Připojené soubory“ a rozkliknout buď „Obecná pravidla …“ nebo „Výzva č. …“ pro Specifická pravidla).

Vzory kontrolních listů – pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení

Seminář pro žadatele: 9. 8. 2021 v 13:30 v sídle MAS v Proseči:
Pozvánka + Prezentace

Seznam přijatých žádostíSeznam přijatých žádostí (oprava)

Všechny přijaté žádosti o podporu úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 4. 11. 2021 od 14:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 11. 11. 2021 od 14:00 na MÚ v Proseči
Souhrnné kontrolní listy VH a Konečný výstup věcného hodnocení VO MAS

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 25. 11. 2021 od 10:00 v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle (včetně seznamu vybraných projektů)

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale