MAS Litomyšlsko o.p.s.

Místní akční skupina Litomyšlsko (MAS Litomyšlsko) již od roku 2007 podporuje rozvoj regionu Litomyšlsko, a to zejména jeho venkovských oblastí.
Hlavními aktivitami jsou:

 • Dotace pro regionální žadatele - realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Litomyšlsko o.p.s. 2014-2020 Více...
 • V období 2007-2013 byl realizován program LEADER s podporou PRV (IV.1.1, IV.1.2)) Více...
 • Projekty podporující rozvoj regionu (cestovní ruch, vzdělávání, propagace, kultura...). Více...
 • Projekt "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska" Více...
 • Informační servis a poradenství v oblasti dotací, legislativy, veřejných zakázek apod. Více...

Důležité

 • „Malý LEADER“ pro rok 2024

  Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2024 „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje …Více ...
 • 4. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Hasiči

  Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a VA. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, B. Pořízení požární techniky, věcných …Více ...
 • 3. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Doprava

  Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravuA. výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravyB. …Více ...

Akce

Aktuality

Přihlásit k odběru

Facebook profil

Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale