MAS Litomyšlsko o.p.s.

Místní akční skupina Litomyšlsko (MAS Litomyšlsko) již od roku 2007 podporuje rozvoj regionu Litomyšlsko, a to zejména jeho venkovských oblastí.
Hlavními aktivitami jsou:

  • Dotace pro regionální žadatele - realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Litomyšlsko o.p.s. 2014-2020 Více...
  • V období 2007-2013 byl realizován program LEADER s podporou PRV (IV.1.1, IV.1.2)) Více...
  • Projekty podporující rozvoj regionu (cestovní ruch, vzdělávání, propagace, kultura...). Více...
  • Projekt "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska" Více...
  • Informační servis a poradenství v oblasti dotací, legislativy, veřejných zakázek apod. Více...

Důležité

Akce

Aktuality

Přihlásit k odběru

Facebook profil

Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale