Dotace CLLD 2014-2020


Poskytování dotací v rámci CLLD bylo/je v období 2014 – 2020 umožněno mimo jiné díky financování provozu MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci projektu Administrace a animace 2016 (v letech 2016 a 2017) a v rámci projektu Administrace a animace 2017+ ( od roku 2017). Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (specifický cíl 4.2).

V rámci projektů byla/je prováděna administrace a animace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu spočívající:

  • v informování osob a subjektů v území,
  • v provádění informačních a vzdělávacích akcí v souvislosti s komunitněvedeným místním rozvojem v regionu,
  • ve vyhlašování výzev,
  • administraci rozvojových projektů v rámci CLLD,
  • animace projektů zjednodušeného financování OP VVV,

Cílem projektů je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Litomyšlsko o.p.s., podpora aktivizace občanů v území, budování partnerských vztahů a zesilování podpory dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

Výsledky projektu Administrace a animace 2016 je úspěšné schválení SCLLD území a provedení řady administračních a animačních aktivit v rámci realizace SCLLD včtně vyhlášení první výzvy a realizace souvisejícího semináře.

Výsledky projektu Administrace a animace 2017+ jsou zatím stále průběžné, pokračuje administrace výzev v rámci CLLD, animace v území…

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale