Podpořené a realizované projekty

Projekty podpořené z PRV Osa IV. Leader, Opatření IV.1.2

Výzva Žadatel Název projektu Fiche
1 Mikroregion Litomyšlsko Technika pro trasy běžeckého lyžování v Mikroregionu Litomyšlsko 2
1 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Sklad zdravotnických pomůcek a drobného spotřebního materiálu 2
1 Město Litomyšl Stopovací zařízení – Město Litomyšl 2
1 Římskokatolická farnost Poseč u Skutče Multifunkční sál – místo setkávání pro všechny 2
1 Naděje o.s. Rozšíření zázemí, Dům Naděje Litomyšl 2
1 Obec Morašice Oprava zdravotnického střediska v Morašicích, 2. etapa 2
1 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Proseči u Skutče Dovybavení sborového domu ČCE v Proseči pro rozvoj volnočasových aktivit děti, mládeže a dospělých 2
1 Myslivecké sdružení Březina České Heřmanice o.s. Rozšíření a zkvalitnění areálu myslivecké klubovny a brovkové střelnice na Džbánovci 2
1 Sbor dobrovolných hasičů Sedliště Pořízení Požární stříkačky PS 1.8 Sport 2
2 Obec Poříčí u Litomyšle Úprava okolí kulturního domu v Poříčí – odstranění přístupových bariér 3
2 Obec Perálec Stavební úpravy stávající místní komunikace v obci Perálec 3
2 Sbor Církve bratrské v Litomyšli Veřejná prostranství kolem nového kostela 3
2 Obec Trstěnice Obnova veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu 3
2 Obec Bohuňovice Oprava místní komunikace v obci Bohuňovice 3
2 Obec Janov Oprava povrchu místní komunikace 3
2 Obec Sebranice Stavební úpravy místní komunikace Sebranice 3
3 Římskokatolická farnost Mladočov Úprava okolí kostela sv. Bartoloměje v Mladočově – obnova komunikačních ploch 3
3 Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka Naučně-ekovýchovná stezka Pasíčka 4
3 Obec Budislav Modernizace vytápění KD Krčma, Budislav 2
3 Obec Janov Úprava veřejného prostranství u kostela 3
3 Sbor dobrovolných hasičů Záboří Rekonstrukce sociálního zařízení „Rychtářovy sady“ 2
3 Město Proseč Obnova nátěru střechy a výměna okapů na budově sokolovny 2
4 Vladimír Abraham Modernizace vybavení – nákup olepovacího stroje 1
4 Spolek archaických nadšenců,o.s. Centrum řemesel Sebranice 2
4 Obec Horní Újezd Rekonstrukce sociálního zařízení kulturního domu v Horním Újezdě 2
4 Římskokatolická farnost Sebranice u Litomyšle „Rozšíření zázemí pro komunitní život v salesiánském formačním domě v Sebranicích“ 2
4 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče Zázemí ambulantních služeb 2
4 Obec Desná Obnova veřejného prostranství a vybavení pro údržbu zeleně v obci Desná 3
4 Obec Janov Obnova hřbitova – urnový háj v obci Janov 3
4 Obec Cerekvice nad Loučnou Chodník na hřbitově v Cerekvici nad Loučnou 3
4 Ing. Martin Novák Technické vybavení projekční kanceláře 5
5 Toulec o.s. Vytvoření zázemí a nákup materiálního vybavení tábora pro děti se speciálními potřebami 2
5 Obec Jarošov Zlepšení zázemí Mateřské školy Jarošov 2
5 Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná Výstavba dřevěného přístřešku pro kulturně společenské a sportovní akce 2
5 Sbor dobrovolných hasičů Osík Vybavení pro sportovní činnost SDH Osík 2
5 Sbor dobrovolných hasičů Desná Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle 2
5 Obec Makov Výstavba neplaceného parkoviště v obci Makov 3
5 Římskokatolická farnost Trstěnice Přístupová rampa ke kostelu sv. Heleny v Trstěnicích 3
5 Obec Sebranice Stavební úpravy místní komunikace Sebranice – 2. etapa 3
5 Obec Budislav Obnova veřejného prostranství a vybavení v obci Budislav 3
5 Obec Benátky Naučná stezka „Letem světem kolem řeky Loučné“ 4
5 Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka Naučná stezka ekocentra Pasíčka – Stromy, které rostou okolo nás 4
5 Jiří Kmošek Vybavení zámečnické dílny 5
6 Miloš Macek Pořízení vyklápěcího návěsu za účelem rozšíření služeb firmy v oboru stavebnictví 1
6 Obec Zderaz Centrum odpočinkové zóny pro děti a dospělé v obci Zderaz 2
6 Sbor dobrovolných hasičů Horní Sloupnice Multifunkční protihluková stěna v kulturním areálu Na mlejnici 2
6 Římskokatolická farnost Proseč u Skutče Modernizace technického a materiálního zázemí na faře v Proseči 2
6 Obec Němčice Adaptace hasičské zbrojnice na knihovnu, Němčice, Zhoř 2
6 Farní sbor Českobratrské církve evangelické  v Proseči  u Skutče ,,Evangelický hřbitov v Proseči: rekonstrukce chodníků a meditační prostor“ 3
6 Obec Osík Parkoviště a bezbariérový přístup v centru obce Osík 3
6 Obec Příluka Výstavba chodníků v obci Příluka 3
6 Město Proseč Revitalizace autobusových čekáren Proseč 3
6 Myslivecké sdružení Poříčí u Litomyšle Naučná stezka “ Kolem Štimberka“ 4
6 Jiří Drábek Vybavení truhlářské dílny 5
6 Jan Čermák Stavební úpravy části objektu čp. 14, Zaboří 5
7 Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Obnova nevyužité plochy pro zkvalitnění trávení volného času občanů, spolků, organizací a turistů 2
7 obec Chotěnov Renovace zázemí kulturního domu jako komunitního centra v Chotěnově 2
7 Obec Nové Hrady Oprava střechy a sanace štítu na budově obecního úřadu 2
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale