Komunitní vznik SCLLD 2021-2027

Popis zapojení komunity a relevantních aktérů z území do tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021-27

Při mapování potřeb území byly využity různé metody přizpůsobené různým specifikům jednotlivých skupin aktérů v území.

Zástupci samospráv, kteří tvoří početně omezenou skupinu, byli oslovováni formou individuálních rozhovorů s předem danou strukturou v srpnu a září 2020.

Ekonomicky aktivní subjekty, neziskové organizace a široké obyvatelstvo měly možnost vyjádřit se formou online dotazníků (jaro 2021). K jejich vyplnění byli obyvatelé motivováni e-mailovými osloveními i prostřednictvím sociálních sítí, a to s podporou řady zástupců obcí a měst. Celkový vzorek tak činí cca 1 % obyvatelstva.

Při mapování potřeb v oblasti vzdělávání byly dále zohledněny výstupy jednotlivých místních akčních plánů vznikajících v území.

Jednotlivé potřeby zjištěné výše uvedenými způsoby a na ně reagující opatření byly projednány na veřejném jednání fokusní skupiny v červnu 2021 (zápis z jednání; prezenční listina).

Od 26. 7. 2021 do 8. 8. 2021 probíhalo veřejné připomínkování dokumentu.

V srpnu byl finální dokument ještě předložen k věcnému posouzení zástupcům cílových skupin.

Schválení Nejvyšším orgánem MAS proběhlo per rollam v termínu od 20. 8. do 26. 8. 2021 (zápis z hlasování per rollam).

Výsledný dokument strategie pro období 2021-2027:

SCLLD MAS Litomyšlsko 2021-2027 verze 1.0

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale