Blog Archives

„Malý LEADER“ pro rok 2024

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2024 „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z

See more ›

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Nezařazené

4. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Hasiči

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a VA. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích, případně doprovodné aktivity Příjem

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

3. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravuA. výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravyB. zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

2. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Vzdělávání (ZŠ)

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol– vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi– vnitřní konektivita škol– školní družiny a školní kluby–

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

1. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Vzdělávání (MŠ)

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny– navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS– zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko avizuje první výzvy z IROP 2021+

Letos v květnu byl MAS Litomyšlsko schválen Programový rámec IROP strategie CLLD na období 2021-2027. Díky tomu budeme moci náš region podpořit 62 miliony Kč z tohoto programu (jde o 95% dotaci EU). V případě úspěšného čerpání nám budou v

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

8. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

Příjem žádostí od pondělí 1. do středy 31. května 2023. 8. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)Příloha výzvy MAS – Počet obyvatel v obcích v území MAS LitomyšlskoPříloha výzvy MAS – Vzor Potvrzení konzultace projektového

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

„Malý LEADER“ pro rok 2023

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2023 „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z

See more ›

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Nezařazené

7. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (8.4.-10.5.2022)

Příjem žádostí od pátku 8. dubna do úterý 10. května 2022. 7. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)Příloha výzvy MAS – Počet obyvatel v obcích v území MAS LitomyšlskoPříloha výzvy MAS – Vzor Potvrzení konzultace

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Veřejné připomínkování strategie 2021-2027

Pomozte nám určit směr, jakým se má území MAS Litomyšlsko vydat po roce 2021.Váš názor je důležitý! Možná i díky Vám, bude v regionu podpořeno to, co je skutečně potřeba.Zapojte se do připomínkování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale