Blog Archives

1. výzva MAS Litomyšlsko v SZP

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podnikůa) Zemědělské podnikáníb) Zpracování a uvádění na trh produktůc) Lesnické podnikáníd) Nezemědělské podnikání Příjem žádostí od pondělí 8. července do pátku 9. srpna 2024 prostřednictvím Portálu farmáře. Text 1. výzvy MAS Litomyšlsko v

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

1. výzva MAS Litomyšlsko v OP TAK

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.a) Robotizace, automatizace, digitalizaceb) Web, cloudc) Komunikační a identifikační infrastruktura Příjem žádostí od čtvrtka 2. května do pátku 31. května 2024 prostřednictvím datové schránky (podrobné pokyny v textu výzvy MAS). Text 1. výzvy MAS

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

Výzva pro školy a šk.zařízení – Podpoříme dopravu do Planety a Sféry

Rádi bychom Vás informovali, že MAS Litomyšlsko o.p.s. vyhlašuje výzvu v rámci Podpory mobility škol Pardubického kraje s příjmem žádostí od pondělí 22. 4. 2024. Cílem výzvy je podpořit dopravu dětí a žáků do dvou nedávno otevřených vzdělávacích center Planeta

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

P. F. 2024

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem za spolupráci a podporu v letošním roce a popřáli poklidné prožití svátků vánočních, alespoň jiskřičku naděje a víry v lepší příští, hodně zdraví, štěstí a sil v nadcházejícím roce 2024. Tým MAS Litomyšlsko

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

9. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

Příjem žádostí od pátku 5. do pátku 19. ledna 2024. 9. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)Příloha výzvy MAS – Počet obyvatel v obcích v území MAS LitomyšlskoPříloha výzvy MAS – Vzor Potvrzení konzultace projektového

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

„Malý LEADER“ pro rok 2024

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2024 „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (POV PK), spravuje ho MAS Litomyšlsko o.p.s. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z

See more ›

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

MAS Litomyšlsko o.p.s. v srpnu ukončila realizaci aktivit podporujících neformální organizace

Místní akční skupina MAS Litomyšlsko o.p.s. realizovala od 1. 9. 2020 projekt s názvem „Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska“. Projekt byl ukončen dne 15. 8. 2023. Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění neformálního vzdělávání na území Litomyšlska

See more ›

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS

4. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Hasiči

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a VA. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, C. Vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích, případně doprovodné aktivity Příjem

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

3. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravuA. výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravyB. zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS

2. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Vzdělávání (ZŠ)

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol– vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi– vnitřní konektivita škol– školní družiny a školní kluby–

See more ›

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale