Členové a členství

V textu se vyskytují různé pojmy „partner“, „člen“, „partnerství“, „členství“ apod., které jsou však ekvivalentní.

Nejvyšší orgán:

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ (vč. příslušnosti k sektoru a zájmové skupině) – stav k 1. 1. 2023
předcházející platné k 6. 11. 2020
předcházející platné k 25. 6. 2020

SEZNAM ZÁJMOVÝCH SKUPIN MAS

 • Cestovní ruch
 • Kultura a život v obci
 • Obyvatelstvo
 • Podnikání
 • Samospráva
 • Sociální a zdravotnické služby
 • Sport
 • Vzdělávání
 • Zemědělství a potravinářství

SEZNAM ČLENŮ/PARTNERŮ MAS DLE ZÁJMOVÝCH SKUPIN

Cestovní ruch:

 • Mikroregion Maštale, svazek obcí (dříve Sdružení obcí Toulovcovy Maštale), Proseč, IČ 70935840

Kultura a život v obci:

 • ECCE TISOVÁ, z.s., IČ 26988721
 • Obec Horky, IČ 00579513
 • Spolek archaických nadšenců, Sebranice, IČ 22834672

Obyvatelstvo:

 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sloupnici, IČ 47500280
 • Michal Kortyš, Litomyšl
 • Římskokatolická farnost Nové Hrady u Skutče, IČ 60103094
 • Římskokatolická farnost Proseč u Skutče, IČ 64783448

Podnikání:

 • Komuniké, o.p.s., Litomyšl, IČ 28795971
 • LIMES Litomyšl s.r.o., Němčice, IČ 15035140
 • PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, IČ 28829913
 • Stavební sdružení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle, IČ 25936484

Samospráva:

 • Město Proseč, IČ 00270741
 • Město Vysoké Mýto, IČ 00279773
 • Mikroregion Litomyšlsko, Litomyšl, IČ 70906696
 • Obec Bohuňovice, IČ 00276421
 • Obec Cerekvice nad Loučnou, IČ 00276537
 • Obec Sedliště, IČ 00277347
 • Obec Trstěnice, IČ 00277509

Sociální a zdravotnické služby:

 • Farní charita Litomyšl, IČ 47489839
 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice, IČ 60102411

Sport:

 • SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná, IČ 68248326

Vzdělávání:

 • Gymnázium Vysoké Mýto, IČ 49314645
 • Komunitní škola České Heřmanice, z.s., IČ 02429772
 • Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú., Vysoké Mýto, IČ 26001691
 • Střední škola technická Vysoké Mýto (dříve Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380), Vysoké Mýto, IČ 15028585
 • Základní škola ŠKOLAMYŠL, Litomyšl, IČ 04840704

Zemědělství a potravinářství:

 • Asociace soukromých zemědělců (ASZ) Svitavy a Ústí nad Orlicí z.s., Vysoké Mýto, IČ 26599457
 • Miloš Macek, zemědělský podnikatel, Sedliště, IČ 18880703
 • Pavel Sotona, zemědělský podnikatel, Trstěnice (místo podnikání), IČ 63606429
 • ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o., IČ 60915901
 • ZD Dolní Újezd a.s., IČ 27490831
 • Zemědělské družstvo „Růžový palouček“, Morašice, IČ 00129771
 • Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IČ 48154814
 • Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici, IČ 00131024

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Partnerem společnosti je osoba, která uzavřela se Společností Partnerskou smlouvu.

Podmínky přistoupení za partnera společnosti:

 1. Partnerem společnosti se může stát právnická nebo fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která má na území působnosti své sídlo, trvalé bydliště, provozovnu nebo prokazatelně v území působnosti místně působí (poskytuje na území působnosti produkty nebo služby). Rozhodnutí o místní působnosti dané osoby je v kompetenci Nejvyššího orgánu Místního partnerství.
 2. Partnerem společnosti může být osoba, jejíž předmět podnikání nebo předmět činnosti nepůsobí proti strategii komunitně vedeného místního rozvoje.

Partner písemně jmenuje svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech Společnosti. Neučiní-li tak, zastupuje jej člen statutárního orgánu.

Partneři tvoří zájmové skupiny definované strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner společnosti může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Práva a povinnosti partnerů:

 1. Partner prostřednictvím svého zástupce má právo účastnit se na činnosti Společnosti prostřednictvím svého členství v Nejvyšším orgánu Místního partnerství a případně prostřednictvím členství v dalším voleném orgánu Místního partnerství.
 2. Zástupce partnera má právo volit a být volen do orgánů Místního partnerství. Jeden partner může být členem kromě Nejvyššího orgánu jen jednoho povinného orgánu Místního partnerství.
 3. Partner je povinen řídit se pravidly stanovenými v tomto Statutu a případně dalšími relevantními interními předpisy Společnosti.
 4. Partner má pravomoci a odpovědnost voleného orgánu Společnosti.
 5. Partner je povinen platit partnerské příspěvky ve výši stanovené Nejvyšším orgánem Místního partnerství.

Další práva a povinnosti partnera společnosti upravuje Partnerská smlouva.

Partnerství zaniká:

 1. zánikem právnické osoby,
 2. úmrtím fyzické osoby,
 3. odstoupením na základě písemné žádosti,
 4. dohodou,
 5. jiným ukončením platnosti nebo účinnosti Partnerské smlouvy.

Zánikem partnerství dochází k zániku členství v orgánech Společnosti i Místního partnerství.

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale