Seminář PODPORA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI OBCÍ

AKTUÁLNĚ (16.3.2020) v souvislosti s mimořádnými opatřeními v ČR:
Protože se nám celospolečenská situace neustále mění, a to bohužel dramatičtějším způsobem, bude se i naše společenství chovat zodpovědně a plánovaný seminář neproběhne formou fyzického setkání, ale na všechny e-mailové adresy, ze kterých dorazily přihlášky, bude těsně před plánovaným začátkem (středa 18.3.2020 cca ve 14:00 hod.) rozeslán odkaz na web, kde proběhne internetový seminář. Bude promítána prezentace, budeme komunikovat se všemi účastníky a odpovídat na dotazy prostřednictvím integrovaného chatu vedle prezentace.
Prezentace, příp. další materiály budou poté samozřejmě zveřejněny na webu MAS.

***

Dotace podle článku 20 „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“ operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Litomyšlsko 2014-2020

Působíte v území MAS Litomyšlsko a jste představitelem obce, MŠ, ZŠ, církevní organizace nebo zájmového spolku? Pak neváhejte a přijďte!

Tým MAS Litomyšlsko Vás zve na seminář „Podpora občanské vybavenosti obcí“, který se uskuteční ve středu 18. března 2020 od 14:00 hod. v Komunitním centru Trstěnice (Trstěnice 152, 569 57).

Z kapacitních důvodů se, prosím, přihlašujte na e-mailem na adrese mas-lit@seznam.cz do pátku 13. března 2020. Děkujeme.

POZVÁNKA orientační mapkaplánek parkování

PREZENTACEpříklady1příklady2

Parkování: Z důvodu probíhající rekonstrukce budovy v blízkosti komunitního centra bude vymezen prostor k parkování u Základní školy Trstěnice, od které je KC dostupné pěšky (cca 5 minut volné chůze). Prosíme účastníky, aby využili tohoto parkoviště. Děkujeme.

Na semináři Vás seznámíme s možností a podmínkami až 80% dotace hned v několika oblastech podpory (viz níže) v plánované letošní výzvě MAS v rámci PRV (předpoklad: květen/červen, alokace cca 11 mil. Kč).

Témata:
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice (včetně úrovně V)
d) Obchody pro obce
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (i sportovní činnost)
g) Stezky
h) Muzea a expozice pro obce (venkovská kultura)

Žadateli mohou být (liší se podle druhu aktivity):
• obce, svazky obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace,
• školské právnické osoby (které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu),
• nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) (s min. 2letou historií činnosti),
• registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby

Pevně věříme, že tyto dotace budou pro náš region užitečným příspěvkem.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vloženo v Akce, Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale