Podzimní kolo PRV, podpora NNO v r. 2020, boj s kůrovcem a plevelnou řepou

8. kolo Programu rozvoje venkova SPUŠTĚNO

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal dnes přijímat žádosti v 8. kole Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí probíhá prostřednictvím Portálu farmáře od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin. Celkem je v tomto podzimní kole připraveno 1,6 miliardy korun. Hlavní novinkou bude výrazné snížení náročnosti u zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou do 2 mil. korun bez DPH na dodávky/služby, resp. do 6 mil. korun bez DPH u stavebních prací. Na webových stránkách www.szif.cz v nejčastějších dotazech, v sekci PRV byl zveřejněn informační materiál k základním změnám v Pravidlech pro 8. kolo a nejčastějším chybám žadatelů.

Operace vyhlašované v 8. kole příjmu žádostí jsou následující:
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.5.2 Neproduktivní investice vlesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Více informací: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1570430066590.pdf

 

BĚŽÍ výzva na podporu projektů NNO pro rok 2020

Příjem žádostí končí 31. října 2019 ve 13:00 hodin. Žádost je generována v elektronickém nástroji. Žadatel může podat v rámci aktuální výzvy více žádostí.

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství nebude v roce 2020 uzavírat nové smlouvy o dlouhodobé spolupráci.

Více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-neziskovym-organizacim/ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasuje-vyzvu-1.html

 

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství – náhrada škod způsobených škůdci lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství (MZe) finančně pomůže nestátním vlastníkům lesů, bude jim kompenzovat škody způsobené kalamitně přemnoženým kůrovcem. Díky této podpoře získají vlastníci prostředky na obnovu zdravého lesního ekosystému a větší rozmanitost lesního porostu. Letos má být vyplaceno až 1,5 miliardy korun.

Pro vlastníky lesů jsou dále určeny zvýhodněné úvěry od Podpůrného garančního a rolnického lesnického fondu a v rámci aktuálního 8. kola PRV je na investice související s hospodařením v lesích připraveno přibližně 500 milionů korun.

Více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2019_ministerstvo-zemedelstvi-ziskalo-souhlas.html

 

Ministerstvo zemědělství začne od příštího roku podporovat pěstitele, kteří budou likvidovat plevelnou cukrovou řepu mechanicky

Nový dotační program bude spuštěn od 1. ledna 2020 a je na něj připraveno 200 milionů korun ročně. Jeho cílem je přispět ke zlepšení životního prostředí a péče o krajinu. Před chemickou likvidací budou upřednostněny postupy jako například plečkování nebo okopávání, které zabraňují erozi, zlepšují zasakování vody a její udržení v půdě.

Více informací: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fzpravy_o_fondu%2Ftiskove_zpravy%2F1570443951460.pdf

 

Vloženo v Akce, Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale