Plán podporovaných oblastí MAS

V programovém období 2014 – 2020 po schválení operačních programů bude prostřednictvím MAS Litomyšlsko pravděpodobně možné čerpat prostředky na níže uvedené oblasti (výčet oblastí může být ale ještě zúžen nebo změněn).

  • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy,
  • Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi,
  • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání,
  • Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví,
  • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
  • Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví,
  • Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.
Kompletní struktura IROPu ke stažení zde (pdf, 553 kB).
Kromě těchto oblastí spadajících pod podporu IROPu (Integrovaný Regionální Operační Program) MAS plánuje ještě zapojení do podpory zemědělství a lesnictví v regionu, a to z Programu Rozvoje Venkova.
Obecně mohou MAS v ČR rozdělovat ještě prostředky z OP ŽP (Operační Program Životní Prostředí) a OPZ (Operační Program Zaměstnanost), ale v těchto směrech se nebude angažovat MAS Litomyšlsko.
Tagged with: , , , ,
Vloženo v Dotace MAS, Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale