„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

V regionu MAS Litomyšlsko byl od 15. 9. 2014 do 30. 11. 2015 realizován projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), které na projekt obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Litomyšlsko se stala partnerem projektu.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím místních akčních skupin. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z nichž se MAS Litomyšlsko zaměřila na 3 témata.

Šlo o níže uvedená témata:

  1. Regionální školství            
  2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost a dopravní dostupnost
  3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
  4. Odpadové hospodářství
  5. Zaměstnanost a boj s nezaměstnaností

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo na celém území ČR zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu bylo vydání publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je „kuchařka“ nápadů a dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu v našem území byla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, která je ke stažení níže.

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Litomyšlsko.

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

 

Vloženo v Nezařazené
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale