„Malý LEADER“ pro rok 2018

Podpora projektů „Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2018

„Malý LEADER“ MAS Litomyšlsko o.p.s. (dále také jen MAS) je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále také jen POV PK), pro území MAS ho spravuje MAS Litomyšlsko o.p.s. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Litomyšlsko o.p.s. 2014–2020 (dále také jen SCLLD). Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem.

Žadatelem mohou být pouze vlastníci nemovitých věcí, které jsou předmětem projektu, a to konkrétně obce do 200 obyvatel, jimi zřizované nebo zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

AKTUALIZACE VÝZVY: Výše uvedené subjekty kromě obcí mohou být žadateli, pouze pokud jsou partnery/členy MAS Litomyšlsko o.p.s.!

Dokumenty:

Výzva „Malý LEADER“ 2018

Žádost o podporu 2018

Seznam schválených projektů na 2018

Vloženo v Dotace MAS, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale