Krajské dotace na poslední chvíli

Ještě stále zbývá několik posledních dní na podání žádostí o granty Pardubického kraje s termínem podání žádostí do 15. 1. 2014.

Přehled získáte po prostudování následujících tabulek. V případě dotazů je Vám MAS Litomyšlsko k dispozici.

Program Granty a dotace Pardubického kraje  na rok 2014
Výzva Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2014
Oprávněné aktivity Festivaly, přehlídky, malířská a sochařská sympozia a plenéry, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové a výtvarné projekty, akce tradiční lidové hudby
Podmínka Akce se musí konat na území Pardubického kraje a musí být nekomerčního charakteru
Oprávněný žadatel a) Neziskové organizace, fyzické osoby, obce do 500 obyvatel
b) Právnické osoby, obce nad 500 obyvatel, příspěvkové organizace obcí, dobrovolné svazky obcí
Doba trvání projektu do 12.12.2014
Dotace a) 10 – 100 tis. Kč (70%)
b) 10 – 150 tis. Kč (50%)
Termín podávání žádostí do 15.1.2014
Odkaz www.pardubickykraj.cz

 

Program Granty a dotace Pardubického kraje  na rok 2014
Výzva Program podpory sociálních služeb a aktivit v Pardubickém kraji na rok 2014
Oprávněné aktivity A) podpora sociálních služeb
B) podpora sociálních aktivit navazujících na sociální služby
C) podpora prorodinných aktivit
Podmínka Akce se musí konat na území Pardubického kraje a musí být nekomerčního charakteru
Oprávněný žadatel A) fyzické osoby a právnické osoby s registrací sociálních služeb (OS, OPS, církevní práv. osoby)
B) OS, OPS, církevní práv. osoby, ústavy, spolky
C) OS, OPS, církevní práv. osoby, ústavy, spolky
Doba trvání projektu do 31.12.2014
Dotace a) 70%
B) a C) min. 5 tis. Kč (50%) nebo de minimis
Termín podávání žádostí do 15.1.2014
Odkaz www.pardubickykraj.cz

 

Program Granty a dotace Pardubického kraje  na rok 2014
Výzva Podpora pořízení územních plánuů v roce 2014
Oprávněné aktivity Zpracování územních plánů
Podmínka 1 smluvní etapa
Oprávněný žadatel Obce do  3000 obyvatel
Doba trvání projektu do 28.11.2014
Dotace min. 20 tis. Kč, max. 150 tis. Kč (75%)
Termín podávání žádostí od 2.1.2014 do 15.1.2014
Odkaz www.pardubickykraj.cz

 

Program Granty a dotace Pardubického kraje  na rok 2014
Výzva Podpora začínajících včelařů pro rok 2014
Oprávněné aktivity Neinvestiční akce – pořízen 3 včelstev, 3 nových nástavkových úlů se 3 nástavky, včelařských potřeb a pomůcek
Podmínka Organizace žadatele musí trvat min.6 měsíců
Oprávněný žadatel Fyzická osoba s trvalým bylištěm v Pardubickém kraji, nesmí být podnikatelem v zemědělství, musí být veden zkušeným včelařem, starší 18 let, vlastní činnost, schopnost provozovat včelařství min. 3 roky od podpisu smlouvy, musí informovat ZO Českého svazu včelařů, nesmí vlastnit včelstva v době podání žádosti ani provozovat souběžné včelaření mezi manželi
Doba trvání projektu do 1.10.2014
Dotace min. 10 tis. Kč, max. 12 tis. Kč (70%)
Termín podávání žádostí od 1.11.2013 – 15.1.2014
Odkaz www.pardubickykraj.cz

 

Program Granty a dotace Pardubického kraje  na rok 2014
Výzva Podpora rozvoje zahraničních vztahů s důrazem na partnerské regiony
Oprávněné aktivity Navázání a posílení kontaktů (vědecké, školské, společenské, kulturní, vzdělávací, sportovní,  v sociální a zdravotní péči), v oblasti chovu koní, při realizaci EU programů,v oblasti krizových situací, požýrní ochrany a hasičských sborů)
Oprávněný žadatel Fyzické a právnické osoby kromě obcí
Doba trvání projektu 2014
Dotace min. 10 tis. Kč (60%)
Termín podávání žádostí od 1.11.2013 – 15.1.2014
Odkaz www.pardubickykraj.cz

 

Program Granty a dotace Pardubického kraje  na rok 2014
Výzva Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií
Oprávněné aktivity A1) zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií
A2) zlepšení péče o sbírkový fond
B) činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví
Oprávněný žadatel A) Fyzické a právnické osoby spravující sbrky zapsané v CES Ministerstva kultury ČR – zřizovatelé žádají za příspěvkové organizace
B) Fyzické a právnické osoby, které nespravující sbrky zapsané v CES Ministerstva kultury ČR – zřizovatelé žádají za příspěvkové organizace
Žadateli nemohou být příspěvkové organizace Pardubického kraje
Doba trvání projektu do 12.12.2014
Dotace A1) 25 – 150 tis. Kč (75% obce, 85% ostatní)
A2) 10 – 100 tis. Kč (75% obce, 85% ostatní)
B) 10 – 150 tis. Kč (75% obce, 85% ostatní)
Termín podávání žádostí do 15.1.2014
Odkaz www.pardubickykraj.cz

 

Program Granty a dotace Pardubického kraje  na rok 2014
Výzva Program podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru
Oprávněné aktivity A) Stavební obnova kulturních památek
B) Restaurování kulturních památek a jejich součástí
C) Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru
Oprávněný žadatel A) a B) Vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
C) Vlastník objektu či pozemku, na nichž se objekty nacházejí
Doba trvání projektu do 12.12.2014
Dotace A) a B)  50 tis. Kč (60% obce nad 3000 ob., 80% obce do 3000 ob.)
C) 15 – 50 tis. Kč (60% obce nad 3000 ob., 80% obce do 3000 ob.)
Termín podávání žádostí do 15.1.2014
Odkaz www.pardubickykraj.cz

 

Vloženo v Dotace ostatní
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale