Informace MŠMT k šablonám v době uzavření škol

AKTUALIZACE k 11. 5. 2021, resp. k 24. 5. 2021:

Realizace šablon při postupném otevírání škol a školských zařízení (jaro 2021) -> po otevření škol a školských zařízení a po skončení platnosti mimořádných opatření – jakmile bude ve škole nebo šk. zařízení umožněna plná prezenční přítomnost dětí bez omezení, škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, na školu se tak již nebude vztahovat Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost distanční realizace aktivit (zveřejněno ZDE)

AKTUALIZACE k 8. 3. 2021:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon bylo opět aktualizováno:Sdělení k realizaci šablon_aktualizace březen 2021.pdf

Konzultační linka MŠMT pro šablony OP VVV: Telefonické dotazy jsou zodpovídány každý pracovní den od 9 do 15 hodin na čísle +420 234 814 777, e-mailové dotazy jsou zodpovídány průběžně na adrese dotazyZP@msmt.cz.

AKTUALIZACE k 13. 10. 2020, resp. k 24. 11. 2020:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon bylo k novému školnímu roku a vzhledem k vyhlášení Šablon III aktualizováno:Sdělení k realizaci šablon_aktualizace říjen 2020.pdf“ – v souvislosti s postupným návratem žáků do škol a ŠZ byla 24. 11. 2020 vydána tato aktualita

AKTUALIZACE k 31. 3. 2020:

DŮLEŽITÉ! Sdělení k realizaci šablon: MŠMT chce být vůči školám/školským zařízením maximálně vstřícné, avšak zároveň je nutné dodržet základní principy v šablonách. „Sdělení k realizaci šablon.pdf

Pracovníci Odboru administrace zjednodušených projektů OPVVV na MŠMT nyní pracují převážně z domova a vykonávají pracovní agendy v maximálním možném rozsahu, zejména se soustředí na kontrolu ZoR, všichni administrátoři jsou dostupní prostřednictvím depeší v systému MS2014+, na svých e-mailech, případně i mobilních telefonech.

Informace pro žadatele a příjemce OP VVV: Zvláště důležitá je část k počítání lhůt – ve zkratce: v době nouzového stavu se lhůty nepočítají. Pokud škola/školské zařízení nemůže zprávu o realizaci (ZoR) či její opravu odevzdat ve lhůtě, není třeba žádat o prodloužení lhůty. Zároveň je doporučeno neoddalovat odevzdávání ZoR a oprav, pokud tak škola/školské zařízení může učinit. „Aktualni informace_koronavirus.pdf

Na webu MŠMT:
– byla zveřejněna informace o možnosti realizace kurzů DVPP distanční formou – platí to i pro šablony;
– jsou zveřejňovány nejčastější dotazy/odpovědi v souvislosti s aktuálními koronavirovými opatřeními.

Doporučení:
– Sledujte aktuality na webu MŠMT a OPVVV.
– Využijte veškeré možnosti, které Vám současné nastavení šablon umožňuje – např. školní asistenti nemusejí jen pracovat z domova, ale mohou v rámci své pracovní doby třeba i roznášet vytištěné materiály do schránek jednotlivých školáků (v ochranných pomůckách) nebo vykonávat jiné činnosti.
– Uvažte např. zkoordinování výuky s televizním pořadem UčíTelka (na ČT) či jinou platformou. Lze využít také webový portál nadalku.msmt.cz. Velké množství zasílaných požadavků a materiálů pro domácí vyplnění dětmi nestačí, rodiče bojují s možností tisku apod.

PRVNÍ INFORMACE z 11. 3. 2020:

Personální šablony: pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením vlády pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V souladu s pracovními činnostmi v pracovní smlouvě/DPČ/DPP bude zaměstnanec/pracovník pracovat i v nepřítomnosti dětí/žáků/účastníků. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce, popř.  typy činností.

V pravidelných aktivitách (kluby, doučování, využití ICT ve výuce atd.) lze nerealizovat výuku v daném týdnu/daných týdnech a nahradit ji v následujících týdnech.

Pokud nepůjde realizovat jednorázové aktivity (vzdělávání DVPP, projektové dny, setkávání s rodiči atd.), nelze čerpat šablony za zrušené aktivity. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín.

Velmi se omlouváme, ale MŠMT bohužel dementovalo dvě doplňující vyjádření, viz níže. Tyto dva body tedy, prosím, neberte v potaz. Platí následující stanovisko:
ŘO OP VVV provádí analýzu dopadu opatření Ministerstva zdravotnictví na realizaci jednotlivých aktivit financovaných v rámci výzev na zjednodušené projekty s cílem minimalizovat dopady na dané projekty a tím eliminovat nezpůsobilé výstupy. Příjemci budou informováni o možnostech realizace šablon.
Vše je skutečně nyní analyzováno ve vztahu k tomu, jak byly šablony schváleny ze strany Evropské komise. Dva níže uvedené body tedy, prosím, považujte za bezpředmětné a vyčkejte na oficiální stanovisko. Ještě jednou se omlouváme a děkujeme za pochopení, v případě dotazů jsme k dispozici.

  • Kluby, doučování, popř. tandemová výuka či další – je možné nahradit i s tím, že bude překročena realizace v 5 po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka. Ostatně v březnu výuka neprobíhá, takže po odečtení by to mělo být vše v 5 po sobě jdoucích měsících.
  • Kariérový poradce: lze využít poznámku pod čarou v dané šabloně, kdy v období letních prázdnin může vykonávat činnost i bez přítomnosti dětí (nebudou dvě individuální setkání, bude se věnovat související činnosti). Takto lze přistoupit k době, kdy bude škola zavřená – momentálně k březnu 2020.

Odbor administrace zjednodušených projektů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Konzultační linka MŠMT pro šablonové výzvy OP VVV:
+420 234 814 777 (PO-PÁ 9.00-15.00 hodin), dotazyZP@msmt.cz

Vloženo v Akce, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale