DOHODA O PARTNERSTVÍ byla schválena

Vláda ČR schválila dne 9. 4. 2014 klíčový dokument stanovující základní rámec pro čerpání prostředků se strukturálních fondů EU tzv. „Dohodu o partnerství“. Tato dohoda mimo jiné stanovuje pravidla pro samotné operační programy a také určuje množství prostředků, které budou určeny k rozdělené prostřednictvím místních akčních skupin (CLLD).

Celý dokument ke stažení: DOHODA O PARTNERSTVÍ  PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ  2014–2020

Výtah z kapitoly 3 týkající se MAS:

CLLD  bude  realizován  nejen  prostřednictvím  Společné  zemědělské  politiky,  ale  i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci  EFRR a ESF.  Integrovaného nástroje CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v:

OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z  EZFRV  bude  vyčleněno  minimálně  5  %  v  Programu  rozvoje  venkova.  Z  EFRR  bude indikativně pro CLLD využito 4,95 % a z ESF 2,17 %.

Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel.

CLLD  bude  využito  především  pro  naplňování  tematického  cíle  9  Podpora  sociálního začleňování  a  boj  proti  chudobě  v  integraci  s  tematickými  cíli  (1)  Posílení  výzkumu, technologického  rozvoje  a  inovací,  (3)  Zvýšení  konkurenceschopnosti  malých  a  středních podniků,  (4)  Podpora  přechodu  na  nízkouhlíkové  hospodářství  ve  všech  odvětvích,  (6) Ochrana  životního  prostředí  a  podpora  účinného  využívání  zdrojů,  (7)  Podpora  udržitelné dopravy  a  odstraňování  překážek  v  klíčových  síťových  infrastrukturách,  (8)  Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil a (10) Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního  učení.  Cílovou  skupinou  jsou  obyvatelé  venkova,  obecným  cílem  je  zlepšení kvality života na venkově.

Vloženo v Dotace MAS, Dotace ostatní, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale