1. výzva MAS Litomyšlsko v IROP – Vzdělávání (MŠ)

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
– navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS
– zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí
– navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny

Příjem žádostí od pátku 15. září do pátku 20. října 2023 prostřednictvím datové schránky (podrobné pokyny v textu výzvy MAS).

Text 1. výzvy MAS Litomyšlsko v IROP – Vzdělávání (MŠ)
Příloha č. 1 Formulář projektového záměru – závazný vzor pro 1. výzvu
Příloha č. 2 Kritéria pro předvýběr projektových záměrů na MAS – pro opatření Vzdělávání

Upozornění:
Prostory podpořené z IROP musejí být bezbariérově dostupné, základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.
Projekt musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) platným pro dané místo realizace k datu předložení žádosti o podporu. (strategické rámce MAP ZDE)

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 48 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a další užitečné informace (např. prezentace ze semináře pro žadatele, kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí na CRR ČR atd.).

Seznam přijatých projektových záměrů

Všechny přijaté projektové záměry úspěšně prošly administrativní kontrolou.

Zápis z jednání Výběrového orgánu MAS: 15.12.2023 od 12:30 hod. v sídle MAS v Proseči

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 17.1.2024 od 10:00 hod. v Lidovém domě v Litomyšli (včetně seznamu vybraných projektových záměrů)

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale