6. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (28.4.-31.5.2021)

Příjem žádostí od středy 28. dubna do pondělí 31. května 2021.

6. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)
Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)
Příloha výzvy MAS – Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko
Příloha výzvy MAS – Vzor smlouvy/dohody o spolupráci

Vzor prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem/strategií rozvoje obce/obcí
Vzor dokumentu prokazujícího soulad projektu s místním akčním plánem vzdělávání

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2022

Přehled Fichí (preferenční kritéria):
10. Fiche – Občanská vybavenost (POZOR, aktualizováno pro rok 2021!)

Seminář pro žadatele: 19. 5. 2021 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 27.7.2021 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 3.8.2021 v 10:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy věcného hodnocení

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 9.8.2021 v 10:30 v sídle MAS v Proseči
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Další dokumenty, příručky a návody:

Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 (platná od 11. 12. 2020)
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (platný od 6. 1. 2020)
Postup pro doložení Prohlášení o kategorii podniku přes Portál farmáře (platný od 6. 1. 2020)
Podmínky výpočtu finančního zdraví
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV

Další informace dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Vloženo v Dotace MAS, Nezařazené, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale