3. Výzva PRV MAS Litomyšlsko

3. Výzva PRV MAS Litomyšlsko (text výzvy)
Souhlas s vyhlášením výzvy (dokument SZIF)
Příloha č. 1 – pro hodnocení a kontrolu 2. preferenčního kritéria
Příloha č. 2 – pro hodnocení a kontrolu 3. preferenčního kritéria
Příloha č. 3 – vzor nepovinné přílohy pro 5.-8. Fichi

Předpokládané průměrné datum podpisu Dohody o poskytnutí dotace: 31. 3. 2020

Přehled Fichí (preferenční kritéria):
1. Fiche – Investice do lesních cest
2. Fiche – Investice do polních cest
3. Fiche – Podpora protipovodňových opatření v lesích
4. Fiche – Podpora lesních stezek
5. Fiche – Podpora podnikání
6. Fiche – Podpora zemědělství
7. Fiche – Podpora zpracování a prodeje zemědělské produkce
8. Fiche – Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce
9. Fiche – Podpora společného regionálního prodeje a regionální identit

Seminář pro žadatele: 25. 4. 2019 v 14:00 v salonku Kulturního domu v Českých Heřmanicích
Pozvánka + Prezentace ze semináře pro žadatele 25. 4. 2019

Seznam přijatých žádostí

Zápis z 1. jednání Výběrového orgánu MAS: 24.7. 2019 v 15:00 v sídle MAS v Proseči
Zápis z 2. jednání Výběrového orgánu MAS: 1.8. 2019 v 14:00 v sídle MAS v Proseči
Souhrnné kontrolní listy věcného hodnocení

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu MAS: 23.8. 2019 v 8:00 v KD v Poříčí u Litomyšle
Seznam vybraných a nevybraných žádostí

Další dokumenty, příručky a návody:

Pravidla pro žadatele operace 19.2.1 (platná od 4. 3. 2019)
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF (platný od 10. 4. 2018)
Podmínky výpočtu finančního zdraví
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV

Další informace dostupné na webu: www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Vloženo v Dotace MAS, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale