OP VVV šablony pro školy a ŠZ

***

AKTUÁLNĚ:

Realizace šablon při postupném otevírání škol a školských zařízení (jaro 2021) -> po otevření škol a školských zařízení a po skončení platnosti mimořádných opatření – jakmile bude ve škole nebo šk. zařízení umožněna plná prezenční přítomnost dětí bez omezení, škola bude automaticky realizovat aktivity standardně dle přílohy č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, na školu se tak již nebude vztahovat Sdělení k realizaci šablon a s tím spojená možnost distanční realizace aktivit (zveřejněno na webu MŠMT-OPVVV dne 11. 5. 2021, aktualizováno dne 24. 5. 2021)

Informace MŠMT k šablonám v době uzavření škol (AKTUALIZOVÁNO 8. 3. 2021) – k realizaci Šablon II a Šablon III za mimořádných opatření kvůli koronaviru

Prodlužování projektů v II. vlně šablon – aktualizované informace k prodlužování projektů v souladu se „Sdělením k realizaci šablon“ a zároveň upozornění na technické řešení podávaných žádostí o změnu (zveřejněno na webu MŠMT-OPVVV dne 2. 3. 2021)

Návod pro dokládání realizace šablon distanční formou – v době mimořádných opatření se množí dotazy související s možností realizace aktivit šablon distanční formou a s tím spojených pravidel pro jejich dokladování, v dokumentu jsou uvedeny veškeré podrobné informace a návody dokládání takto realizovaných akcí (zveřejněno na webu MŠMT-OPVVV dne 22. 2. 2021)

„Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách – cílem je zprostředkovat žadatelům a příjemcům šablon zkušenosti se správným a nesprávným dokládáním kvalifikačních požadavků v personálních šablonách, tento „tahák“ je pracovní pomůckou a nenahrazuje znění kvalifikačních požadavků v šablonách (zveřejněno na webu MŠMT-OPVVV, aktualizováno dne 10. 2. 2021)

Pomůcka pro archivaci II. a III. vlny šablon – v dokumentu jsou uvedeny nejen základní informace k archivaci, které vycházejí z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, ale i praktický seznam dokumentů, které je třeba archivovat (zveřejněno na webu MŠMT-OPVVV dne 18. 12. 2020)

Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon – důrazné upozornění na dodržování postupu provádění vratek nevyužitých finančních prostředků u zjednodušených projektů, tzv. šablon (zveřejněno na webu MŠMT-OPVVV dne 27. 5. 2020)

Upozornění k personálním šablonám – fond pracovní doby/evidence docházky – upozornění ke správnému výpočtu fondu pracovní doby a k vysvětlení požadavku vést evidenci docházky (zveřejněno na webu MŠMT-OPVVV dne 5. 3. 2020)

***

Šablony III – pro MŠ a ZŠ – ZDE

Šablony II – pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ – ZDE

Šablony I – pro MŠ a ZŠ – ZDE

***

Podání žádosti o podporu a další administrace projektu prostřednictvím MS2014+ (ISKP): mseu.mssf.cz. Evidence bagatelní podpory (karty účastníků) prostřednictvím IS ESF 14+.

Povinná publicita – oficiální generátor plakátu A3 a logolinky OP VVV na web, dokumenty atd.

***

V programovém období 2014-2020 (2023) vykonává MAS Litomyšlsko o.p.s. BEZPLATNOU animační činnost v rámci šablon OP VVV pro školy, školská a další vzdělávací zařízení na území působnosti MAS. Náplní této činnosti, financované prostřednictvím IROP SC 4.2, je zejména poskytovat:
– metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon,
– školení pro žadatele a příjemce,
– konzultace při realizaci projektu,
– metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
– metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
– metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Kontaktní osoba v MAS Litomyšlsko:
Ing. Anna Ludvíčková, e-mail: opvvv[zavináč]mas-lit.cz, tel.: +420 607 627 234.

Konzultační linka MŠMT pro šablonové výzvy OP VVV:
– telefonické konzultace: +420 234 814 777 (PO-PÁ 9.00-15.00 hodin),
– e-mailové dotazy: dotazyZP[zavináč]msmt.cz. 

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale