Projekty

Naučné stezky regionu MAS Litomyšlsko – infotabule a letáčky

V sedmi uskutečněných výzvách k předkládání žádostí o dotaci vyhlašovaných MAS Litomyšlsko se podařilo realizovat 4 projekty naučných nebo tematických stezek, které jsou financovány z Opatření IV. 1. 2. Programu rozvoje venkova. Tyto naučné stezky prezentují jedinečnost našeho regionu a zajímavá turisticky atraktivní místa. Vedle těchto čtyř stezek vybudovaných díky podpoře MAS Litomyšlsko existují v regionu i další, napadlo nás proto podpořit návštěvnost těchto stezek a informovat veřejnost a potenciální návštěvníky regionu o jejich existenci.  Pracovníci MAS Litomyšlsko se ve spolupráci s Pracovní skupinou „projekty“ rozhodli připravit informační tabule, které budou informovat návštěvníky území o všech těchto naučných stezkách v regionu. V každé obci, bude instalována jedna tabule s důležitými informacemi o naučné stezce v obci a také o dalších naučných stezkách v území tak aby měl občan regionu nebo turista dostatečné informace o naučných stezkách v regionu a mohl si jejich návštěvu připravit a naplánovat.
O naučných stezkách v území bude obyvatele a návštěvníky regionu informovat také letáček, který bude obsahovat podrobné informace o jednotlivých naučných stezkách. Propagační letáčky budou distribuovány do všech škol regionu MAS Litomyšlsko, do informačních center v území a budou distribuovány při vhodných příležitostech.
Do projektu se finančně zapojili partneři projektu – Město Proseč, Obec Poříčí u Litomyšle, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, PULA s.r.o.

Náhled vzhledu tabulí, které byly distribuovány k vyvěšení v obcích regionu

Finanční gramotnost – „Platím, platíš, platíme, co z toho nám zůstane?“

partners_logo

MAS Litomyšlsko ve spolupráci se společností Partners vytvořila projekt, jehož cílem je realizovat řadu seminářů pro žáky základních a středních škol regionu, díky kterým budou dětem a studentům  předány informace o základním finančním povědomí. Semináře jsou určeny pro žáky základních škol 9. třídy a pro studenty středních škol 3. ročníky. Semináře vede manažer společnosti Partners, který tuto aktivitu provádí v rámci spolupráce se společností MAS Litomyšlsko. Samotná realizace proběhne v roce 2013.

Ukázka finanční gramotnosti – video:

Nejlepší venkovská školka regionu MAS Litomyšlsko

Na podzim roku 2011 jsme vyhlásili soutěž MAS Litomyšlsko, ve které hodnotíme venkovské mateřské školy v regionu MAS Litomyšlsko.  Hlavní myšlenkou soutěže je ohodnotit nejlépe fungující mateřskou školu v regionu, která získá finanční odměnu 10.000,- Kč věnovanou firmou Stavební sdružení Boštík s.r.o. Předmětem hodnocení je úroveň vybavení a poskytovaných služeb mateřských škol a výtvarný projekt, ve kterém paní učitelky a děti vytvoří svou představu „Školky snů“. Součástí hodnocení bude také fyzická kontrola v mateřské škole, kde bude zjišťovaný vztah pedagog – dítě. Do soutěže se přihlásilo celkem 8 mateřských škol.

skritek
Zde na těchto webových stránkách můžete hlasovat o nejlepší výtvarný projekt, který bude součástí hodnocení. Každý může poslat jeden hlas.
Hlasování probíhá od 2. 3. – 31. 3. 2011.
Hlasy se sčítají.
Hlasování je anonymní.
Rádi bychom touto formou informovali veřejnost, že se může zapojit do hlasování o nejhezčí výtvarný projekt přímo v Kulturním domě v Poříčí u Litomyšle, denně od 8.00 hod do 17.00 hod. nebo při akcích pořádaných v KD, kde budou výtvarné projekty vystaveny.
Výsledky hlasování:

Chceme čistý les!

Vedle své hlavní činnosti, administrace strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje venkova, připravila MAS Litomyšlsko V roce 2011 několik dalších menších projektů.  Nyní se finalizuje projekt „Chceme čistý les“. Projekt má ekovýchovný charakter a jeho cílem je informovat místní obyvatele a turisty, že odpadky do lesů NEPATŘÍ!!! K realizaci projektu nás doslova donutil stav lesů mezi obcí Budislav a městem Proseč, kde je bohužel běžnou praxí vyhazovat odpadky přímo z aut poblíž komunikací. Tento stav není dobrou vizitkou přírodní rezervace Maštale ani okolních obcí.

Předmětem projektu „Chceme čistý les“ je umístění informačních tabulí mezi obec Budislav a město Proseč. Na tabulích jsou informace o umístění nejbližších odpadových kontejnerů. Pro zvýšení naléhavosti sdělení jsou součástí informačních tabulí také obrázky, které kreslily děti ze Základní školy Budislav. Tabule budou se souhlasem vlastníků pozemků umístěny na 4 místech mezi uvedenými obcemi. Po zkušebním umístění těchto prvních čtyřech informačních tabulí jsme nabídli jejich umístění také dalším obcím. Do projektu se zapojila  obec Desná, která umístí 2 informační tabule na území obce. Tímto oznamujeme dalším obcím, že v případě zájmu mohou zažádat o umístění dalších informačních.
Infotabule mezi Budislaví a Prosečí  Infotabule v obci Desná
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale