OPVVV Šablony pro školy a ŠZ

 

Pokyny k vyplnění dotazníku:
1. k ukončení projektu ze Šablon pro MŠ a ZŠ I
2. k podání žádosti ve výzvě Šablony II

 

Výzva č. 02_18_063 Šablony II. (MRR) – pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ – probíhá příjem žádostí o podporu do 28. června 2019 do 14:00 hodin – podrobné informace ZDE

MŠMT rozdělí ve druhé vlně šablon až 6 mld., nově podpoří i ZUŠ a zájmové vzdělávání

Základní informace, Pozvánka na seminář MAS vč. upozornění na nutnou validaci v ROS

Seminář MAS „Šablony II“ – pozvánka, prezentace
úterý 27. 3. 2018 od 10:00 hod. – Borská 125, Proseč – zasedací místnost v 1. patře

Doplňující informace z MŠMT, Oficiální leták k Šablonám II

Stručné návody (printscreeny) k webu výzvy a el. systémům MS2014+ (ISKP) a IS ESF 2014+ (vč. základní informace k nutnému elektronickému podpisu)

Vzor ČP (exekuce, bezdlužnost, bezúhonnost) – jedna z povinných příloh žádosti o podporu (viz prezentace ze semináře)

Vzory dokumentů k realizaci a dokládání výstupů Šablon II – vzory příloh ke zprávám o realizaci, vč. PDF dokumentu „Dokládání výstupů a indikátorů Šablony II“

Povinná publicita – oficiální generátor plakátu A3 a logolinky OP VVV na web, dokumenty atd.

 

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. (MRR) – probíhá realizace projektů – podrobné informace ZDE

Výklad MŠMT k problematice pracovněprávních vztahů – zveřejněno na webu výzvy dne 22.12.2016

Výklad uznatelnosti a Možnosti řešení pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) v personálních šablonách projektů zjednodušeného vykazování
Výklad uznatelnosti PN personální šablony – zveřejněno na webu výzvy dne 20.6.2017
Řešení PN OČR personální šablony – zveřejněno na webu výzvy dne 18.10.2017

Možnost nákupu pomůcek v šablonách – zveřejněno na webu MŠMT

Výsledky analýzy častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů

 

V programovém období 2014-2020 vykonává MAS Litomyšlsko o.p.s. BEZPLATNOU animační činnost v rámci šablon OP VVV pro školy, školská a další vzdělávací zařízení na území působnosti MAS. Náplní této činnosti, financované prostřednictvím IROP SC 4.2, je zejména poskytovat:
– metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon,
– školení pro žadatele a příjemce,
– konzultace při realizaci projektu,
– metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
– metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
– metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Kontaktní osoba v MAS Litomyšlsko:
Ing. Anna Ludvíčková, e-mail: opvvv[zavináč]mas-lit.cz, tel.: +420 607 627 234.

Konzultační linka MŠMT pro šablonové výzvy OP VVV:
– telefonické konzultace: +420 234 814 777 (PO-PÁ 9.00-15.00 hodin),
– e-mailové dotazy: dotazyZP[zavináč]msmt.cz.

Podání žádosti o podporu a další administrace projektu prostřednictvím MS2014+ (ISKP): mseu.mssf.cz. Evidence bagatelní podpory (karty účastníků) prostřednictvím IS ESF 14+.

Školní asistent v projektech OP VVV – zveřejněno na webu MŠMT

 

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale