OPVVV šablony pro školy a ŠZ

***

AKTUÁLNĚ:

Informace MŠMT k šablonám v době současného uzavření škol (AKTUALIZOVÁNO 13.10.2020) – k realizaci Šablon II a Šablon III za nouzového stavu a mimořádných opatření kvůli koronaviru

Realizace šablon distanční formou v novém školním roce 2020/2021 – odkaz na Manuál k provozu škol a školských zařízení (2.9.2020)

Prodloužení projektů v II. vlně šablon z důvodu uzavření škol a školských zařízení – podrobné a praktické informace MŠMT (19.5.2020)

Upozornění k personálním šablonám – fond pracovní doby/evidence docházky – upozornění ke správnému výpočtu fondu pracovní doby a k vysvětlení požadavku vést evidenci docházky – zveřejněno na webu výzvy dne 5.3.2020

„Tahák“ ke kvalifikačním požadavkům v šablonách – cílem je zprostředkovat příjemcům šablon zkušenosti se správným a nesprávným dokládáním kvalifikačních požadavků v personálních šablonách, tento „tahák“ je pracovní pomůckou a nenahrazuje znění kvalifikačních požadavků v šablonách – zveřejněno na webu výzvy dne 19.2.2020

Vratky nevyužitých finančních prostředků u tzv. šablon – Řídicí orgán OP VVV důrazně upozorňuje na dodržování postupu provádění vratek nevyužitých finančních prostředků u zjednodušených projektů, tzv. šablon (zveřejněno na webu MŠMT-OPVVV)

***

Šablony III – pro MŠ a ZŠ – ZDE

Šablony II – pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ – ZDE

Šablony I – pro MŠ a ZŠ – ZDE

***

Podání žádosti o podporu a další administrace projektu prostřednictvím MS2014+ (ISKP): mseu.mssf.cz. Evidence bagatelní podpory (karty účastníků) prostřednictvím IS ESF 14+.

Povinná publicita – oficiální generátor plakátu A3 a logolinky OP VVV na web, dokumenty atd.

***

V programovém období 2014-2020 (2023) vykonává MAS Litomyšlsko o.p.s. BEZPLATNOU animační činnost v rámci šablon OP VVV pro školy, školská a další vzdělávací zařízení na území působnosti MAS. Náplní této činnosti, financované prostřednictvím IROP SC 4.2, je zejména poskytovat:
– metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon,
– školení pro žadatele a příjemce,
– konzultace při realizaci projektu,
– metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
– metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
– metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Kontaktní osoba v MAS Litomyšlsko:
Ing. Anna Ludvíčková, e-mail: opvvv@mas-lit.cz, tel.: +420 607 627 234.

Konzultační linka MŠMT pro šablonové výzvy OP VVV:
– telefonické konzultace: +420 234 814 777 (PO-PÁ 9.00-15.00 hodin),
– e-mailové dotazy: dotazyZP@msmt.cz. 

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Subscribe me
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale