Ministerstvo pro místní rozvoj otevírá národní dotační programy pro rok 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí o dotace v roce 2019. Příjem žádostí v elektronickém systému a na podatelně MMR ČR probíhá už od vyhlášení výzev a u většiny dotačních titulů bude ukončen během února 2019, výjimečně jsou stanoveny jiné termíny. Některé dotační tituly jsou zcela nové!

 

DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (do 17. prosince 2018 do 12 hod.)
– oblasti podpory pro rok 2019:

 • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
 • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
 • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

– pro: spolky, ústavy, o.p.s., nadace a nadační fondy (ZSPO)
Další info ZDE

PODPORA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTONICKÝCH/URBANISTICKÝCH SOUTĚŽÍ

 • Územní plán (činnost obcí) (do 31. ledna 2019 do 12 hod.)
 • Architektonické a urbanistické soutěže obcí (do 15. února 2019 do 12 hod.)

Další info ZDE

PODPORA BYDLENÍ

 • Podporované byty – pečovatelské byty a komunitní domy seniorů (do 1. února 2019)
 • Bytové domy bez bariér – výtahy (do 5. února 2019)
 • Technická infrastruktura (do 5. února 2019)
 • Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (do 7. února 2019)
 • Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (do 7. února 2019)

Další info ZDE

CESTOVNÍ RUCH (do 15. února 2019 do 12 hod.)

 • Marketingové aktivity v cestovním ruchu – na úrovni krajů, na oblastní úrovni, na národní a nadregionální úrovni
 • Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu – podpora nadregionálních aktivit, rozvoj základní a doprovodné i veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Další info ZDE

PODPORA A ROZVOJ REGIONŮ
1. Podpora rozvoje regionů 2019+ (do 28. února 2019)
A. Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
 • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • Podpora dostupnosti služeb
 • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

B. Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

 • Podpora obnovy místních komunikací
 • Podpora obnovy sportovní infrastruktury

C. Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli

 • Podpora obnovy místních komunikací

Další info ZDE

2. Podpora revitalizace území

 • Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (do 28. února 2019)
 • Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (zde uzávěrka až 31. května 2019)

Další info ZDE

3. Podpora pro odstraňování bariér v budovách (do 28. února 2019)

 • EUROKLÍČ 2019
 • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Další info ZDE

4. Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 (do 28. února 2019)
Další info ZDE

 

Více informací na webu MMR ČR – https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace.

Zdroj: webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vloženo v Akce, Dotace ostatní, Novinky MAS
Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - SkladVybavení zámečnické dílnyMorašice - Zdravotní střediskoÚprava sportovního areálu SDH v Desné u LitomyšleCentrum řemesel SebraniceNákup olepovacího strojeBezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlásit k odběru
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale